پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت

پاسخ درست سوالات

خواهشمند است اگر پاسخ سوالی را میدانید آن را در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا بقیه هم از جواب های درست استفاده کنند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 11:1  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

1- کتاب کمال الدین: (امتیاز : 4)

درباره غیبت انبیای گذشته است

بخش عمده اش درباره غیبت انبیای سابق است

بخشی از آن درباره غیبت انبیای سابق است

درباره غیبت امام زمان (عج) است
2 - مسئله اختفای امام از مردم به اعتقاد علمای اهل سنت: (امتیاز : 4)

امری ممکن است

امری بیهوده است

امری پر فایده است

گزینه الف و ج
3 - تعداد منابع مورد استفاده در كتاب منتخب الاثر و تعداد روايات بدون تكرار آن چند تا است؟ (امتیاز : 4)

175 منبع و 6036 حديث

157 منبع و 922 حديث

175 منبع و 922 حديث

هر سه گزينه غلط است.
4 - كداميك از گزينه‌هاي زير از عوامل غيبت نيست؟ (امتیاز : 4)

حفظ جان امام

بي نيازي مردم از امام معصوم

آزمايش مردم

نبودن غیبت ستمگران بر گردن امام زمان (ع)
5 - انتظار فرج در روایات : (امتیاز : 5)

از بهترین اعمال و عبادات شمرده شده است

پشتوانه قبولی همه اعمال شمرده شده است

یکی ازاعمال به حساب آمده

گزینه الف و ب
6 - این حدیث امام صادق (ع) با کدام گزینه کامل می شود:خداوند برای هر چیزی ... قرار داد و برای هر ... فتح و گشایشی قرار داد و برای هر گشایشی ... و برای هر ... نشانه ای. (امتیاز : 4)

سببی – دری- کلیدی – کلید

کلید- کلید – سببی – دری

سببی- سبب- کلیدی- کلیدی

کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
7 - انتظار ثمره ی: (امتیاز : 4)

ظهور

امید

ایمان

اعتقاد
8 - ريشه‌ها و منشأ تفسيرهاي انحرافي از مقوله انتظار ظهور: (امتیاز : 4)

كوته فكري و عدم بصيرت كافي نسبت به دين

انحرافات اخلاقي و سياسي

سطحي نگري نسبت به روايات و اعتقاد به واگذاري اصلاح امور به خود حضرت

هر سه مورد صحيح است.
9 - هر پدیده ای در جهان: (امتیاز : 4)

با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید

با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید

با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید

هیچکدام
10 - در كدام كتاب از كتب حديثي اهل سنت حديث دوازده خليفه آمده است؟ (امتیاز : 4)

سنن ابي داود

سنن ابن ماجه

مسند احمد

سنن ترمزي
11 - فلسفه امامت در اعتقاد اسماعیلیه چیست؟ (امتیاز : 4)

هدایت مردم

تعلیم معرفت خداوند به بشر

واسطه فیض بودن

اجرای حدود الهی
12 - پيامدهاي منفي برداشت انحرافي از مقولة انظار فرج: (امتیاز : 4)

ذلت پذيري، عدم توجه به امر به معروف ونهي از منكر و كوته فكري

قانع بودن به وضع موجود، نااميدي، تسلط بيگانگان و ذلت پذيري

گسترش ظلم، تنبلي و بي مسئوليتي، تعطيلي احكام دين

گزينه ب و ج صحيح است
13 - پيامدها و آثار سوء توقيت گرائي: (امتیاز : 4)

تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها

توهم و خيال پردازي، عوام فريبي

يأس، بدبيني نسبت به امام(ع) ، قساوت، ضعف ايمان

گزينه ب و ج صحيح است.
14 - کدام گزینه در همه قیام ها ا ز ابتدایی ترین ضرورت های قیام است؟ (امتیاز : 4)

طرح و برنامه

رهبری

یاران

آمادگی عمومی
15 - دو وظيفة مهم مسلمانان در عصر غيبت: (امتیاز : 4)

اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي

اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام

اخلاق نيك، انتظار ظهور حضرت

گزينة الف و ج صحيح است.
16 - انتظارمهدی(عج) انتظاری است که: (امتیاز : 5)

از ابتدای عالم آغاز شده است

اززمان ولادت حضرت آغاز شده است

ازغیبت صغری آغاز شده است

ازغیبت کبری آغاز شده است
17 - دعای اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن .... در کدام کتاب آمده است؟ (امتیاز : 5)

مفاتیح الجنان

صحیفه سجادیه

نهج البلاغه

هیچکدام
18 - در مورد به زبان آوردن نام امام مهدی (عج) از کدام سفیر حضرت سؤال شد؟ (امتیاز : 4)

سفیر اول

سفیر دوم

سفیر سوم

سفیر چهارم
19 - اصول و الزامات استراتژي انتظار چيست؟ (امتیاز : 4)

گسترش و تعميق فرهنگ مهدويّت و جلوگيري از انحرافات فكري و عملي

بسيج و سازماندهي نيروها براي آمادگي تحقق حكومت عدل مهدوي

شناسائي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و تغيير وضع موجود به وضع مطلوب

گزينة ب و ج صحيح است.
20 - پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود

نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد

بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد

الف و ب

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1392ساعت 17:30  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

1 - چند تن از صحابه احاديث مربوط به حضرت مهدي (عج) را بدون واسطه از پيامبر نقل كرده اند؟ (امتیاز : 4)

100 نفر

60 نفر

90 نفر

78 مفر
2 - حضرت ابراهیم (ع) مانند امام مهدی (عج) (امتیاز : 4)

غیبت داشته

غیبتش دوره داشته

گزینه الف و ب

هیچکدام
3 - هر پدیده ای در جهان: (امتیاز : 4)

با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید

با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید

با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید

هیچکدام
4 - چه تفاوتی بین شرایط ظهور و نشانه های ظهور وجود دارد؟ (امتیاز : 4)

زمینه ها در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی علائم در وقوع ظهورنقشی ندارند

علائم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی زمینه ها دروقوع ظهورنقشی ندارند

تفاوتی میان این دو نیست

علائم و زمینه ها هم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند و هم در وقوع ظهور
5 - امر قیام و حکومت امام مهدی(عج) (امتیاز : 4)

از روابط حاکم بر جهان آفرینش مستثنی است

ازراه معجزه وبدون اسباب و عوامل عادی به سرانجام می رسد.

از مجرای طبیعی و علل و اسباب عادی انجام می گیرد

گزینه الف و ب
6 - رابطه شرايط و علائم با ظهور: (امتیاز : 4)

ظهور امام زمان (عج) وابسته به تحقق شرايط و علائم است.

براي تحقق ظهور وجود شرايط لازم است نه علايم.

ظهور امام(عج) وابسته و مشروط به بروز علايم است.

ظهور واقعاً و فقط منوط به اذن الهي است.
7 - امنيت بخشي كه بعنوان يكي از آثار وجودي امام زمان(عج) مطرح است، يعني چه؟ (امتیاز : 4)

يعني وجود حضرت باعث برطرف شدن بلاها و نازل نشدن عداب الهي است

وجود حضرت سبب امنيت و آرامش براي معتقدان به وجود ايشان مي‌شود

تمام تلاش حضرت اين است كه مردم در آسايش و امنيت به سر مي‌برند

امنیت بخشی به معنای این که هدف ظهور امام زمان فراگیر شدن امنیت برای جهانیان است.
8 - چشم انداز و تأثيرات سياسي مدينة فاضله مهدوي چگونه است؟ (امتیاز : 4)

) بشر امروز تشنگي و عطش نگاه جديد به جهان آينده را در خود احساس مي‌كند و چيزي جز طرح مدينة فاضلة مهدوي نمي‌تواند آن را سيراب نمايد.

بشر امروز با عبرت از تجربة گذشته شكست كمونيسم به ناكارامدي مكاتب اومانيستي غربي هر روز بيشتر پي مي‌برند. چيزي جز طرح مدينة فاضلة مهدوي نمي‌تواند آن را سيراب نمايد

اگر انديشه مهدويّت به خوبي تبيين شود حركت‌هاي اصلاحي در سراسر جهان به بهترين شكل روح و حيات مي‌گيرد.

دنیا در حال حاضر تشنه مهدویت و طرح جهانی آن است
9 - آغاز و پايان دورة غيبت صغرا در چه تاريخي است؟ (امتیاز : 4)

260 هـ ق الي 339 هـ ق

255 هـ ق الي 329 هـ ق

260 هـ ق الي 329 هـ ق

هيچكدام
10 - پيامدهاي منفي برداشت انحرافي از مقولة انظار فرج: (امتیاز : 4)

ذلت پذيري، عدم توجه به امر به معروف ونهي از منكر و كوته فكري

قانع بودن به وضع موجود، نااميدي، تسلط بيگانگان و ذلت پذيري

گسترش ظلم، تنبلي و بي مسئوليتي، تعطيلي احكام دين

گزينه ب و ج صحيح است
11 - این حدیث امام صادق(ع) با کدام گزینه کامل می شود؟ خداوند .... از اینکه اور را جزاز راه اسباب (آن) فراهم آورد. (امتیاز : 4)

حکم نمی کند

امتناع ندارد

امتناع دارد

حکم می کند
12 - دعای اللهم عرفنی نفسک .... از کدام معصوم (ع) است؟ (امتیاز : 5)

امام علی (ع)

امام باقر(ع)

امام صادق(ع)

امام رضا(ع)
13 - پيامدهاي منفي ملاقات گرائي: (امتیاز : 4)

هواي نفس گرائي

رواج فساد اخلاقي

يأس، توهم گرائي، بدبيني، رويكرد به شيادان

خود محوري و شهرت طلبي
14 - تعبير خورشيد پشت ابر در بيان رسول گرامي اسلام(ص) بيانگر چه نكاتي است؟ (امتیاز : 4)

همانگونه كه ابر خورشيد را مي‌پوشاند بدون اينكه مردم نقشي داشته باشند همينطور امام هم از ديده‌ها پنهان مي‌گردد

همان گونه كه خورشيد نيست ابر داراي آثار و فوائد مي‌باشد امام غائب نيز داراي آثار و فوائد مي‌باشد

همان گونه كه خورشيد پشت ابر را نمي‌توان ديد امام غائب را نمي‌توان ديد
15 - مهمترین اشکالی که بر ملاقات گرفته می شود کدام است ؟ (امتیاز : 4)

نهی حضرت مهدی از دنبال کردن دیدن ایشان

توقیع حضرت مهدی در خصوص رد ملاقات

جلو گیری آسیب های احتمالی این بحث

کثرت مدعیان ملاقات با حضرت
16 - خواب حضرت آیه الله العظمی نائینی درباره ی اشغال ایران به کدام گزینه ارتباط دارد؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریادرسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
17 - اولين منتظران در طول تاريخ چه كساني هستند؟ (امتیاز : 4)

پيامبران الهي

ائمه اطهار(علیهم السلام)

فرشتگان الهي

يهود و نصاري
18 - کدام گزینه از فوائد و وظایف مترتب بر وجود امام در جامعه نیست؟ (امتیاز : 4)

واسطه فیض

هدایت باطنی

امید بخشی

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان
19 - كداميك از گزينه‌هاي زير از عوامل غيبت نيست؟ (امتیاز : 4)

حفظ جان امام

بي نيازي مردم از امام معصوم

آزمايش مردم

نبودن غیبت ستمگران بر گردن امام زمان (ع)
20 - غیبت: (امتیاز : 4)

عین عادت است

خلاف عادت است

بر اساس روال طبیعی است

هیچکدام
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1392ساعت 17:28  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

1- پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود

نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد

بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد

الف و ب
2 - روايت (بيمنه رزق الوري و بوجوده تثبت الارض و السماء ) اشاره به كدام مورد زير دارد؟ (امتیاز : 4)

شرط قبولي اعمال پذيرش ولايت

امام واسطه فيض

شناخت امام ، شرط اسلام واقعي

بايستگي شناخت ولي نعمت
3 - شیعه و اهل سنت در کدام یک از موارد زیر با هم اختلاف ندارند؟ (امتیاز : 4)

خلافت

وجوب امامت

امامت وخلافت

امامت
4 - طبق سخن پیامبر اکرم (ص) اولین چیزی که توسط آفریدگار هستی خلق شد: (امتیاز : 4)

عقل بود

انوار طیبه معصومین بود

انبیاء و اولیاء بود

هر سه بود
5 - این فراز دعا ( اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه ) مربوط به کدام دعاست؟ (امتیاز : 5)

دعای فرج

دعای عهد

زیارت آل یس

دعای روز جمعه
6 - در جزوه برای علل غیبت چند فایده ذکر شده است؟ (امتیاز : 4)

3 فایده

4 فایده

2 فایده

5 فایده
7 - در كدام كتاب از كتب حديثي اهل سنت حديث دوازده خليفه آمده است؟ (امتیاز : 4)

سنن ابي داود

سنن ابن ماجه

مسند احمد

سنن ترمزي
8 - مراد از فوائد امام غائب چيست؟ (امتیاز : 4)

يعني فوائدي كه متفرع بر غيبت امام است

يعني فوائدي كه غيبت امام(عج) را در بر مي‌گيرد

فوائدي كه متفرع بر وجود امام است چه غائب باشد چه ظاهر
9 - وساطت در فيض يعني چه؟ (امتیاز : 4)

يعني تمام نعمت هايي كه از ناحيه خداوند متعال به موجودات مي‌رسد به واسطه يك انسان كامل صورت مي‌گيرد

يعني هر فيض و هر نعمت و خير و بركتي مستقيماً بواسطه خداوند به مخلوقاتش افاضه مي‌شود

يعني انسان فقط براي معنويت و فيض هدايت نياز به واسطه يعني انبياء و ائمه(علیهم السلام) دارد
10 - شناخت امام به کدام یک از گزینه های زیر مربوط می شود؟ (امتیاز : 5)

وظیفه هر منتظر

وظیفه اخلاقی

آمادگی فردی است

آمادگی جمعی است
11 - دو وظيفة مهم مسلمانان در عصر غيبت: (امتیاز : 4)

اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي

اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام

اخلاق نيك، انتظار ظهور حضرت

گزينة الف و ج صحيح است.
12 - از حديث ثقلين كدام يك از موارد زير استنباط مي شود؟ (امتیاز : 4)

تمسك به قرآن

تمسك به اهل بيت

تمسك به قرآن و عترت اهل بيت

تمسك به قرآن و عترب اهل بيت
13 - انتظار ثمره ی: (امتیاز : 4)

ظهور

امید

ایمان

اعتقاد
14 - دو منبع از منابع روائي شيعي كه قبل از ولادت امام مهدي(عج) در مورد حضرت نوشته شده است: (امتیاز : 4)

كتاب اسرار آل محمد نوشته سليم بن قيس و الغيبه نعماني

كتاب الغيبة ابواسحاق انماطي و الغيبه طوسي

كتاب الغيبة للحجة عباس ابن هشام و اخبار المهدي ابوسعيد

گزينه ب و ج صحيح است.
15 - کدام گزینه درباره انتظار صحیح است؟ (امتیاز : 5)

برای انتظار معنای واحدی گفته اند

برای انتظار مصادیق گوناگونی گفته اند

انتظار یک حالت روحی و درونی است

انتظار چشم به راه بودن است
16 - در حدیث امام صادق(ع) کسی که دوست دارد از یاران قائم باشد چه کند؟ (امتیاز : 5)

دعا برای تعجیل فرج بکند

صبر کند تا ظهور حضرت فرا رسد

منتظر باشد و درحال انتظار پرهیزکاری پیشه کند

دوست یاران قائم باشد
17 - طبق فرموده امام صادق (ع) اگر کسی از شیعیان در حال انتظار امر بمیرد : (امتیاز : 5)

مانند کسی است که در کنار قائم و در خیمه اش بوده است

مانند کسی است که در کنا رحضرت جگیده و شمشیر زده است

مثل کسی است که درکناررسول خدا به شهادت رسیده باشد

همه موارد
18 - مقام رسالت در فیوضات ظاهری: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست
19 - مقام امامت در فیوضات باطنی: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست
20 - شيعه و اهل سنت در كدام يك از اوصاف امام با هم اختلاف دارند؟ (امتیاز : 4)

مسلمان بودن

عادل بودن

عصمت داشتن

آزاد بودن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1392ساعت 18:45  توسط دلیجان حساب  | 

مهدویت و غرب

1 - كتاب زندگي در عيش مردن در خوشي، اثر چه كسي است؟ (امتیاز : 4)

دارمستر

حامد الگار

نيل پستمن

هيچكدام
2 - در كنفرانس دانشگاه تل آيو در سال 1948 عوامل قيام شيعه و پيروزي انقلاب اسلامي چند چيز عنوان شده است؟ (امتیاز : 4)

اعتقاد به امامت و مهدويّت

نگاه سرخ شهادت طلبي و روحية ظلم ستيزي

فرهنگ عاشورا و اعتقاد به ظهور مهدي

گزينة اول و دوم صحيح است.
3 - اين جمله از كيست؟ «قومي كه منتظر ظهور است را مي‌توان كشت ولي هرگز نمي‌توان مطيع نمود. (امتیاز : 4)

فهمي الهويري

حامد الگار

جيمز دارمستر

هيچكدام
4 - مهمترين عوامل عناد و ستيز دشمن با حق طلبي و عدالت خواهي تفكر مهدوي چند چيز است؟ (امتیاز : 4)

جهل، عدم توجه به جايگاه حضرت و تعصب

جهل، تعصب، منفعت طلبي و روحية استكباري

جهل، خودخواهي، دنياطلبي و بي ديني

هر سه گزينه صحيح است
5 - از آثار اعتقاد به مهدويّت مي‌باشد: (امتیاز : 4)

ظلم ستيزي، خودسازي و تحريم تنباكو

جنبش تنباكو، انقلاب اسلامي و انقلاب مشروطه

اميد و تلاش، ظلم ستيزي، خودسازي و پايداري

گزينه ب و ج صحيح است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1392ساعت 17:10  توسط دلیجان حساب  | 

آسیب شناسی

1 - جملة «كذب الوقاتون» در كلام كدام امام معصوم(ع) سه بار تكرار شده است؟ (امتیاز : 4)

امام صادق(ع)

امام جواد(ع)

امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)

امام باقر(ع)
2 - راهكارهاي مبارزه با رويكرد تعجيل: (امتیاز : 4)

تقويت روحية صبر وبردباري، اعتقاد و ايمان به ظهور حضرت

تسليم اراده و حكمت الهي، علم و بصيرت در دين

روشنگري انديشمندان نسبت به عواقب تعجيل و توجه به انجام وظيفه ديني

گزينه ب و ج صحيح است.
3 - دو وظيفة مهم مسلمانان در عصر غيبت: (امتیاز : 4)

اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي

اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام

اخلاق نيك، انتظار ظهور حضرت

گزينة الف و ج صحيح است.
4 - پيامدهاي منفي ملاقات گرائي: (امتیاز : 4)

هواي نفس گرائي

رواج فساد اخلاقي

يأس، توهم گرائي، بدبيني، رويكرد به شيادان

خود محوري و شهرت طلبي
5 - پيامدها و آثار سوء توقيت گرائي: (امتیاز : 4)

تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها

توهم و خيال پردازي، عوام فريبي

يأس، بدبيني نسبت به امام(ع) ، قساوت، ضعف ايمان

گزينه ب و ج صحيح است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1392ساعت 17:6  توسط دلیجان حساب  | 

امتحان نهایی عطر انتظار

1 - کدام گزینه صحیح است؟ (امتیاز : 4)

خداوند امام را خلق می کند

خداوند امام را خلق نمی کند

امام در رسیدن به مقام امامت نقشی ندارد

گزینه الف و ج
2 - اولين منتظران در طول تاريخ چه كساني هستند؟ (امتیاز : 4)

پيامبران الهي

ائمه اطهار(علیهم السلام)

فرشتگان الهي

يهود و نصاري
3 - پيامدهاي منفي ملاقات گرائي: (امتیاز : 4)

هواي نفس گرائي

رواج فساد اخلاقي

يأس، توهم گرائي، بدبيني، رويكرد به شيادان

خود محوري و شهرت طلبي
4 - هدایت باطنی: (امتیاز : 4)

شاخه ای از هدایت تشریعی است

شاخه ای از هدایت تکوینی است

همان هدایت تکوینی است

همان هدایت تشریعی است
5 - چه تفاوتی بین شرایط ظهور و نشانه های ظهور وجود دارد؟ (امتیاز : 4)

زمینه ها در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی علائم در وقوع ظهورنقشی ندارند

علائم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی زمینه ها دروقوع ظهورنقشی ندارند

تفاوتی میان این دو نیست

علائم و زمینه ها هم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند و هم در وقوع ظهور
6 - پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود

نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد

بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد

الف و ب
7 - هدايت باطني به چه معني است؟ (امتیاز : 4)

به معني نشان دادن راه سعادت و خوشبختي است

به معني ايصال الي المطلوب و دستگيري و رساندن سالك الي الله به خواسته و هدف است

ابتدا بصورت نشان دان راه سپس دستگيري و كمك به روند اين راه مي‌باشد

هيچكدام
8 - طبق فرمایش امام باقر (ع) و قتی خداوند بر قومی غضب کند: (امتیاز : 4)

عذاب نازل می کند

ما اهل بیت را از جوارشان محروم می کند

آن قوم را خوار و ذلیل می کند

ستمگران را بر آنان مسلط می کند
9 - تعداد منابع مورد استفاده در كتاب منتخب الاثر و تعداد روايات بدون تكرار آن چند تا است؟ (امتیاز : 4)

175 منبع و 6036 حديث

157 منبع و 922 حديث

175 منبع و 922 حديث

هر سه گزينه غلط است.
10 - بسیاری از افراد از مؤمنین که به بهشت قانع و راضی اند: (امتیاز : 4)

نیازمند هدایت باطنی اند

در پرتو هدایت تشریعی به مقصود خود می رسند

نیازی به هدایت باطنی ندارند

گزینه ب و ج
11 - کدام یک از موارد زیر جزء تقسیمات علایم ظهور نمی باشد ؟ (امتیاز : 4)

حتمی و غیر حتمی

عادی و غیر طبیعی

متصل و ملتصق

آسمانی و زمینی
12 - به فرموده امام صادق(ع) مداومت چهل بامداد در خواندن دعای عهد چه اثری دارد؟ (امتیاز : 5)

دیدن حضرت

یاور قائم شدن

ریختن گناهان

همه موارد
13 - این حدیث امام صادق (ع) با کدام گزینه کامل می شود:خداوند برای هر چیزی ... قرار داد و برای هر ... فتح و گشایشی قرار داد و برای هر گشایشی ... و برای هر ... نشانه ای. (امتیاز : 4)

سببی – دری- کلیدی – کلید

کلید- کلید – سببی – دری

سببی- سبب- کلیدی- کلیدی

کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
14 - بر طبق روایت چه عاملی امام زمان (عج) را از شیعیان جدا کرده است؟ (امتیاز : 5)

دشمنان حضرت

شیعیان حضرت

کارهای شیعیان

خواست خدا
15 - این توفیق امام عصر (عج) (ما بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از شما بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند) به کدام گزینه مرتبط است؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریاد رسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
16 - مراد روایات از پرشدن جهان از ظلم و ستم چیست ؟ (امتیاز : 4)

ظالم شدن همه انسانها

همچنان راه خدا رهروان خود را خواهد داشت

ظالم شدن همه مخلوقات

همه موارد
17 - کدام معصوم است که فرمود اگر او را درک می کردم تمام عمر به او خدمت می کردم؟ (امتیاز : 5)

امام باقر(ع)

امام صادق(ع)

امام کاظم(ع)

امام رضا(ع)
18 - پيامدها و آثار سوء توقيت گرائي: (امتیاز : 4)

تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها

توهم و خيال پردازي، عوام فريبي

يأس، بدبيني نسبت به امام(ع) ، قساوت، ضعف ايمان

گزينه ب و ج صحيح است.
19 - غیبت و پنهان زیستی باید زمانی اتفاق بیفتد که کمترین عوارض و پیامد را داشته باشد این یک: (امتیاز : 4)

اصلی علمی است

اصلی و حیاتی است

اصلی عقلی است

اصلی عملی است
20 - انسان در بحث علت پدیده ها : (امتیاز : 4)

به علل پدیده ها پی می برد

به علل پدیده ها پی نمی برد

گاهی به علل پدیده ها پی می برد

گاهی به علل پدیده ها پی می برد و گاهی پی نمی برد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 18:3  توسط دلیجان حساب  | 

شرايط و علايم ظهور

1 - هر پدیده ای در جهان: (امتیاز : 4)

با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید

با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید

با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید

هیچکدام
2 - رابطه شرايط و علائم با ظهور: (امتیاز : 4)

ظهور امام زمان (عج) وابسته به تحقق شرايط و علائم است.

براي تحقق ظهور وجود شرايط لازم است نه علايم.

ظهور امام(عج) وابسته و مشروط به بروز علايم است.

ظهور واقعاً و فقط منوط به اذن الهي است.
3 - امر قیام و حکومت امام مهدی(عج) (امتیاز : 4)

از روابط حاکم بر جهان آفرینش مستثنی است

ازراه معجزه وبدون اسباب و عوامل عادی به سرانجام می رسد.

از مجرای طبیعی و علل و اسباب عادی انجام می گیرد

گزینه الف و ب
4 - کدام گزینه صحیح نیست؟ (امتیاز : 4)

علایم در پیدایش مطلوب نقشی ندارند

شرایط در پیدایش مشروط دارای تأثیرند

علایم در پیدایش مطلوب مؤثر هستند

گزینه ب و ج
5 - مراد روایات از پرشدن جهان از ظلم و ستم چیست ؟ (امتیاز : 4)

ظالم شدن همه انسانها

همچنان راه خدا رهروان خود را خواهد داشت

ظالم شدن همه مخلوقات

همه موارد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:59  توسط دلیجان حساب  | 

شرايط و علايم ظهور


1 - این حدیث از کدام معصوم است؟ اگاه باشید که مهدی (عج) وارث تمام علوم است و بر تمام دانش ها احاطه دارد (امتیاز : 4)

پیامبر اکرم (ص)

امام علی(ع)

امام صادق (ع)

امام رضا(ع)
2 - طبق فرمایش امام صادق (ع) وقتی که می بینی ظلم و ستم فراگیر شده قرآن فاموش گشته ، شنیدن حقایق قرآن بر مردم گران آید چه باید کرد؟ (امتیاز : 4)

دعا کن تا مشکلات حل شود

به امام زمانت متوسل شو

مراقب خویش باش وازخدا نجات بخواه

همه موارد
3 - مهمترین و مشهورترین نشانه از نشانه های ظهور کدام از موارد زیر است (امتیاز : 4)

خسف بیداء

کسوف خورشید

خروج سفیانی

خروج یمانی
4 - برای انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) با توجه به بیانات بزرگان ... ذکر کرده اند: (امتیاز : 4)

سه شرط

چهار شرط

سه علامت

چهار علامت
5 - زمانی که امام مهدی (عج) قیام کند: (امتیاز : 4)

همه امور بر وفق مراد او خواهد بود

هرگز چنین نیست که همه امور بر وفق مراد او باشد

کارها خود به خود درست می شود

گزینه الف وج
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:51  توسط دلیجان حساب  | 

انتظار


1 - طبق حدیث امام صادق (ع) در زمان غیبت چه کسانی به شک وتردید گرفتار می شوند؟ (امتیاز : 5)

شیعیان

مسلمانان

باطل گرایان

حق گرایان
2 - کدام گزینه درباره ابو نصر صحیح است؟ (امتیاز : 5)

ابونصرازخدمت گذاران امام حسن عسکری است که پیش ازغیبت امام مهدی (عج) به حضور آن حضرت رسید

ابو نصر از اصحاب امام حسن عسکری است که پیش از غیبت امام مهدی (عج) به حضور آن حضرت رسید

ابو نصرازخدمت گذاران امام هادی است که بعد ازغیبت امام مهدی(عج) به حضورحضرت رسید

ابو نصر از خدمت گذاران امام هادی است که پیش از غیبت امام مهدی (عج) به حضور آن حضرت رسید.
3 - دعای اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن .... در کدام کتاب آمده است؟ (امتیاز : 5)

مفاتیح الجنان

صحیفه سجادیه

نهج البلاغه

هیچکدام
4 - بنا به نظر پتروشفسكي اعتقاد به مهدويّت و چشم به راه بودن وي در چه قرني راسخ تر و مشهورتر گشت؟ (امتیاز : 4)

در قرن هاي اوليه اسلام

در قرن پانزدهم ميلادي

در قرن چهاردهم ميلادي

ب و ج
5 - مواضع دشمنان را دربارة مفهوم انتظار بنويسيد؟ (امتیاز : 4)

انتظار مايه عزلت طلبي و گوشه گيري است

انتظار هيچ تأثيري بر مسلمانان ندارد

انتظار بيشترين تأثير مثبت را بر احساسات شيعه دارد

انتظار مي تواند باعث تضعيف و نابودي مسلمانان گردد
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:20  توسط دلیجان حساب  | 

شرايط و علايم ظهور

1 - کدام گزینه صحیح نیست؟ (امتیاز : 4)

علایم در پیدایش مطلوب نقشی ندارند

شرایط در پیدایش مشروط دارای تأثیرند

علایم در پیدایش مطلوب مؤثر هستند

گزینه ب و ج
2 - هر پدیده ای در جهان: (امتیاز : 4)

با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید

با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید

با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید

هیچکدام
3 - کدام یک از موارد زیر جزء تقسیمات علایم ظهور نمی باشد ؟ (امتیاز : 4)

حتمی و غیر حتمی

عادی و غیر طبیعی

متصل و ملتصق

آسمانی و زمینی
4 - آلوین تافلر کیست؟ (امتیاز : 4)

نظریه موج سوم را ارائه کرده است

طرفدار صهیونیسم مسیحی

مشاور سیاستمداران آمریکا ست

سیاستمدار مشهور امریکا
5 - مهمترین و مشهورترین نشانه از نشانه های ظهور کدام از موارد زیر است (امتیاز : 4)

خسف بیداء

کسوف خورشید

خروج سفیانی

خروج یمانی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:14  توسط دلیجان حساب  | 

انتظار

1 - کدام معصوم است که فرمود اگر او را درک می کردم تمام عمر به او خدمت می کردم؟ (امتیاز : 5)

امام باقر(ع)

امام صادق(ع)

امام کاظم(ع)

امام رضا(ع)
2 - این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟ برای تعجیل فرج .... کنید که ..... در همان است. (امتیاز : 5)

دعا – فرج شما

بسیار دعا – فرج شما

دعا – نجات شما

بسیار دعا - نجات شما
3 - شناخت امام به کدام یک از گزینه های زیر مربوط می شود؟ (امتیاز : 5)

وظیفه هر منتظر

وظیفه اخلاقی

آمادگی فردی است

آمادگی جمعی است
4 - بنا به نظر پتروشفسكي اعتقاد به مهدويّت و چشم به راه بودن وي در چه قرني راسخ تر و مشهورتر گشت؟ (امتیاز : 4)

در قرن هاي اوليه اسلام

در قرن پانزدهم ميلادي

در قرن چهاردهم ميلادي

ب و ج
5 - پاداش استواری برولایت اهل بیت در زمان غیبت در کلام امام سجاد(ع): (امتیاز : 5)

پاداش استواری هزار شهید از شهدای بدر و احد

پاداش هزار حج

پاداش هزار عمره

پاداش بهش

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:10  توسط دلیجان حساب  | 

غیبت و علل آن

1 - کدام گزینه صحیح است؟ (امتیاز : 4)

خداوند امام را خلق می کند

خداوند امام را خلق نمی کند

امام در رسیدن به مقام امامت نقشی ندارد

گزینه الف و ج
2 - براي اينكه غيبت معصوم كمترين عوارض را داشته باشد به چه مؤلفه هايي نياز است؟ (امتیاز : 4)

طرح مكتب

پرورش شاگردان

انس با فقدان معصوم

هر سه مورد
3 - غیبت و پنهان زیستی باید زمانی اتفاق بیفتد که کمترین عوارض و پیامد را داشته باشد این یک: (امتیاز : 4)

اصلی علمی است

اصلی و حیاتی است

اصلی عقلی است

اصلی عملی است
4 - علت غیبت در کدام امام رضا (ع) چیست؟ (امتیاز : 4)

از کشته شدن می ترسد

از کشتار شیعیانش می ترسد

بیعت ستمگران برگردنش نباشد

چون دستور خداست
5 - کدام یک از سفرای حضرت گفته است که حضرت هر ساله در مراسم حج شرکت می کند؟ (امتیاز : 4)

محمد بن عثمان

حسین بن روح

عثمان بن سعید

علی بن محمد سمری
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 10:54  توسط دلیجان حساب  | 

انتظار

1 - نام چهار نفر از افراديكه منتظر پيامبر(ص) بودند را مشخص كنيد: (امتیاز : 4)

سلمان فارسي، عكرمه، بحيرا، ابوطالب

سلمان فارسي، قيس بن ساعده زيادي، عبدالمطلب، بحيرا راهب

ابوطالب، عبدالمطلب، ابوجهل، كعب بن اسد
2 - انتظار در کدام بعد به همه اعمال و رفتار انسان جهت می دهد؟ (امتیاز : 5)

بعد علمی

بعد عملی

بعد عاطفی

بعد اخلاقی
3 - شرط ظهور دولت حق: (امتیاز : 5)

دعاست

اخلاق است

آمادگی فردی است

آمادگی جمعی است
4 - این فراز دعا ( اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه ) مربوط به کدام دعاست؟ (امتیاز : 5)

دعای فرج

دعای عهد

زیارت آل یس

دعای روز جمعه
5 - به فرموده امام صادق(ع) مداومت چهل بامداد در خواندن دعای عهد چه اثری دارد؟ (امتیاز : 5)

دیدن حضرت

یاور قائم شدن

ریختن گناهان

همه موارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 10:48  توسط دلیجان حساب  | 

شرايط و علايم ظهور

1 - این حدیث امام صادق(ع) با کدام گزینه کامل می شود؟ خداوند .... از اینکه اور را جزاز راه اسباب (آن) فراهم آورد. (امتیاز : 4)

حکم نمی کند

امتناع ندارد

امتناع دارد

حکم می کند
2 - کدام گزینه در همه قیام ها ا ز ابتدایی ترین ضرورت های قیام است؟ (امتیاز : 4)

طرح و برنامه

رهبری

یاران

آمادگی عمومی
3 - کدام گزینه درباره فرق علائم و شرایط صحیح است؟ (امتیاز : 4)

شرایط فقط کاشف از پدیده ظهورند امام علائم محقق ظهورند

شرایط لازم نیست در یک زمان جمع باشند اما علائم باید در یک زمان جمع شوند

علائم از بین رفتنی است ولی شرائط پایدار و باقی است.

هر سه
4 - کدام گزینه صحیح است؟ (امتیاز : 4)

ظهور وابسته به تحقق شرایط است

ظهور وابسته به تحقق علائم است

ظهور وابسته به تحقق علائم است

همه موارد
5 - كدام يك از موارد ذيل جزء شرايط ظهور نمي باشد؟ (امتیاز : 4)

طرح و برنامه

ياوران

گسترش ظلم و فساد

آمادگي عمومي

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 10:42  توسط دلیجان حساب  | 

انتظار

1 - مراد پیامبر از برادران من چیست؟ (امتیاز : 5)

اصحاب و یاران

قومی در آخرالزمان که پیامبر را ندیده وایمان آورده اند

بنی هاشم

بنی عبدالمطلب
2 - بر طبق روایت چه عاملی امام زمان (عج) را از شیعیان جدا کرده است؟ (امتیاز : 5)

دشمنان حضرت

شیعیان حضرت

کارهای شیعیان

خواست خدا
3 - کدام گزینه درباره ابو نصر صحیح است؟ (امتیاز : 5)

ابونصرازخدمت گذاران امام حسن عسکری است که پیش ازغیبت امام مهدی (عج) به حضور آن حضرت رسید

ابو نصر از اصحاب امام حسن عسکری است که پیش از غیبت امام مهدی (عج) به حضور آن حضرت رسید

ابو نصرازخدمت گذاران امام هادی است که بعد ازغیبت امام مهدی(عج) به حضورحضرت رسید

ابو نصر از خدمت گذاران امام هادی است که پیش از غیبت امام مهدی (عج) به حضور آن حضرت رسید.
4 - اولين منتظران در طول تاريخ چه كساني هستند؟ (امتیاز : 4)

پيامبران الهي

ائمه اطهار(علیهم السلام)

فرشتگان الهي

يهود و نصاري
5 - کدام گزینه درباره انتظار صحیح است؟ (امتیاز : 5)

برای انتظار معنای واحدی گفته اند

برای انتظار مصادیق گوناگونی گفته اند

انتظار یک حالت روحی و درونی است

انتظار چشم به راه بودن است

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 10:34  توسط دلیجان حساب  | 

فوايد امام غائب

1 - آیه اناهدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفرراً: (امتیاز : 4)

مربوط به هدایت باطنی است

مربوط به هدایت تشریعی است

مربوط به هدایت تکوینی است

گزینه الف و ب
2 - خواب حضرت آیه الله العظمی نائینی درباره ی اشغال ایران به کدام گزینه ارتباط دارد؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریادرسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
3 - این فراز دعا مربوط به کدام دعاست « ببقائه بقیت الدنیا و بیمینه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء » (امتیاز : 4)

دعای عدیله

دعای صاحب الزمان

دعای عالیه المضامین

دعای جامعه کبیره
4 - امنيت بخشي كه بعنوان يكي از آثار وجودي امام زمان(عج) مطرح است، يعني چه؟ (امتیاز : 4)

يعني وجود حضرت باعث برطرف شدن بلاها و نازل نشدن عداب الهي است

وجود حضرت سبب امنيت و آرامش براي معتقدان به وجود ايشان مي‌شود

تمام تلاش حضرت اين است كه مردم در آسايش و امنيت به سر مي‌برند

امنیت بخشی به معنای این که هدف ظهور امام زمان فراگیر شدن امنیت برای جهانیان است.
5 - مقام امامت در فیوضات باطنی: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1392ساعت 10:10  توسط دلیجان حساب  | 

فوايد امام غائب

1 - چند فایده و وظیفه که بر وجود امام مترتب است در جزوه آمده است؟ (امتیاز : 4)

3فایده

5فایده

7 فایده

9 فایده
2 - فیض بر چند قسم است؟ (امتیاز : 4)

2قسم

3قسم

4قسم

5 قسم
3 - هدايت باطني به چه معني است؟ (امتیاز : 4)

به معني نشان دادن راه سعادت و خوشبختي است

به معني ايصال الي المطلوب و دستگيري و رساندن سالك الي الله به خواسته و هدف است

ابتدا بصورت نشان دان راه سپس دستگيري و كمك به روند اين راه مي‌باشد

هيچكدام
4 - فوائد و وظایف امام از دیدگاه شیعه بر چند قسم است؟ (امتیاز : 4)

دو قسم

سه قسم

چهار قسم

شش قسم
5 - مراد از فوائد امام غائب چيست؟ (امتیاز : 4)

يعني فوائدي كه متفرع بر غيبت امام است

يعني فوائدي كه غيبت امام(عج) را در بر مي‌گيرد

فوائدي كه متفرع بر وجود امام است چه غائب باشد چه ظاهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 19:22  توسط دلیجان حساب  | 

غیبت و علل آن


1 - دیدگاه درست در مورد غیبت امام زمان کدام گزینه است؟ (امتیاز : 4)

غيبت شخص

غيبت شخصيت

غیبت وجودی

غیبت به معنای عدم حضور
2 - كداميك از گزينه‌هاي زير از عوامل غيبت نيست؟ (امتیاز : 4)

حفظ جان امام

بي نيازي مردم از امام معصوم

آزمايش مردم

نبودن غیبت ستمگران بر گردن امام زمان (ع)
3 - غیبت و پنهان زیستی باید زمانی اتفاق بیفتد که کمترین عوارض و پیامد را داشته باشد این یک: (امتیاز : 4)

اصلی علمی است

اصلی و حیاتی است

اصلی عقلی است

اصلی عملی است
4 - چگونه مي‌توان براي ظهور زمينه سازي كرد؟ (امتیاز : 4)

با گسترش فساد

با از بين بردن عوامل غيبت

با گسترش فرهنگ مهدويّت

گزينه ب و ج
5 - مرحوم شیخ صدوق از علمای شیعه: (امتیاز : 4)

در عصر غیبت صغری است

در عصر غیبت کبری است

در عصر غیبت صغری و غیبت کبری است

قبل از عصر غیبت است
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 19:15  توسط دلیجان حساب  | 

غیبت و علل آن


1 - موضوع کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق چیست و به دستور چه کسی نوشته شد (امتیاز : 4)

در موضوع مهدویت و مسائل آ ن است و به دستور امام زمان ع نوشته شد

در موضوع غیبت انبیاء گذشته می باشد و به دستور امام زمان ع نوشته شده است

در موضوع غیبت و به دستور حاکم وقت که از محبان اهل بیت بود نوشته شده است

در موضوع غیبت انیباء سابق و به دستور امام حسن عسکری ع نوشته شد
2 - کدام گزینه صحیح است؟ (امتیاز : 4)

خداوند امام را خلق می کند

خداوند امام را خلق نمی کند

امام در رسیدن به مقام امامت نقشی ندارد

گزینه الف و ج
3 - درباره مفهوم غیبت چند فرضیه وجود دارد؟ (امتیاز : 4)

2 فرضیه

3 فرضیه

4فرضیه

5فرضیه
4 - شباهت امام زمان (عج) با حضرت یوسف (ع) چیست؟ (امتیاز : 4)

در غیبت شخصیت

در غیبت شخص

در حسن جمال و کمال

گزینه الف و ج
5 - کتاب کمال الدین: (امتیاز : 4)

درباره غیبت انبیای گذشته است

بخش عمده اش درباره غیبت انبیای سابق است

بخشی از آن درباره غیبت انبیای سابق است

درباره غیبت امام زمان (عج) است

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 18:52  توسط دلیجان حساب  | 

امام مهدی در احادیث شیعه و سنی

1- در كدام نوع حديث همه راويان عادل و امامي هستند و حديث به معصوم متصل مي شود؟ (امتیاز : 4)

حسن

صحيح

متواتر

مرسل
2 - موضوعات مشترك در اعتقاد شيعه و سني در باب مهدويّت كدام اند؟ (امتیاز : 4)

اتفاق بر اصل مهدويّت و جهاني بودن دعوت حضرت

اتفاق بر وجوب اعتقاد به مهدي(عج) و ولادت حضرت

اتفاق بر لقب حضرت و نزول عيسي(ع) و اقتداي وي به حضرت

گزينه الف و ج صحيح است.
3 - حديث در اس اصطلاح اهل لغت به چه معنا است؟ (امتیاز : 4)

به چيزي گفته مي شود كه ناپيدا بوده سپس پيدا مي شود

به چيزي كه پيدا بوده و سپس ناپيدا مي شود

قول و فعل پيامبر

فقط قول و فعل پيامبر و معصوم را حديث مي نامند
4 - در كدام كتاب از كتب حديثي اهل سنت حديث دوازده خليفه آمده است؟ (امتیاز : 4)

سنن ابي داود

سنن ابن ماجه

مسند احمد

سنن ترمزي
5 - دو تا از منابع روائي اهل سنت كه اختصاص به روايات مهدويّت دارد: (امتیاز : 4)

الصواعق المحرقه، البيان في اخبار صاحب الزمان

البرهان في علامات مهدي آخرالزمان و البيان في اخبار صاحب الزمان

موسوعة المهدي المنتظر، سنن ترمزي

الف و ب صحيح است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 18:44  توسط دلیجان حساب  | 

شرايط و علايم ظهور

1- کدام گزینه درباره فرق علائم و شرایط صحیح است؟ (امتیاز : 4)

شرایط فقط کاشف از پدیده ظهورند امام علائم محقق ظهورند

شرایط لازم نیست در یک زمان جمع باشند اما علائم باید در یک زمان جمع شوند

علائم از بین رفتنی است ولی شرائط پایدار و باقی است.

هر سه
2 - زمانی که امام مهدی (عج) قیام کند: (امتیاز : 4)

همه امور بر وفق مراد او خواهد بود

هرگز چنین نیست که همه امور بر وفق مراد او باشد

کارها خود به خود درست می شود

گزینه الف وج
3 - کدام یک از جمله های زیر درست نمی باشد ؟ (امتیاز : 4)

بداء در مورد علایم غیر حتمی آشکار و واضح بوده و بداء در آنها ممکن است

بداء در مورد علایم حتمی و غیر حتمی یکسان است

علت تقسیم علایم به حتی و غیر حتمی در کلام ائمه می تواند همین مساله بداء باشد

بداء یک اصل اعتقادی و مهم شیعی است
4 - تطبيق علايم با حوادث و رخدادهايي كه در خارج اتفاق مي افتد: (امتیاز : 4)

در همه موارد قابل پذيرش است

تطبیق علایم با وقایع خارجی بدون شواهد قطعی کار درستی نیست

در هيچ موردي امكان ندارد.

باید با توجه به بعضی شرایط می توانیم آنها را علایم بدانیم
5 - طبق فرمایش امام صادق (ع) وقتی که می بینی ظلم و ستم فراگیر شده قرآن فاموش گشته ، شنیدن حقایق قرآن بر مردم گران آید چه باید کرد؟ (امتیاز : 4)

دعا کن تا مشکلات حل شود

به امام زمانت متوسل شو

مراقب خویش باش وازخدا نجات بخواه

همه موارد

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 18:24  توسط دلیجان حساب  | 

فوايد امام غائب

1 - هدايت باطني به چه معني است؟ (امتیاز : 4)

به معني نشان دادن راه سعادت و خوشبختي است

به معني ايصال الي المطلوب و دستگيري و رساندن سالك الي الله به خواسته و هدف است

ابتدا بصورت نشان دان راه سپس دستگيري و كمك به روند اين راه مي‌باشد

هيچكدام
2 - هدایت باطنی: (امتیاز : 4)

شاخه ای از هدایت تشریعی است

شاخه ای از هدایت تکوینی است

همان هدایت تکوینی است

همان هدایت تشریعی است
3 - کدام گزینه این حدیث امام باقر (ع) را کامل می کند : اگر یک روز زمین از امام و حجت خدا خالی بماند ... (امتیاز : 4)

خداوند آنانرا به شدیدترین عذاب ها مبتلا می کند.

خداوند بارانش را از مردم دریغ می کند

خداوند زمین را نابود می کند

خداوند مردم را به حال خود وا می گذارد
4 - این فراز دعا مربوط به کدام دعاست « ببقائه بقیت الدنیا و بیمینه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء » (امتیاز : 4)

دعای عدیله

دعای صاحب الزمان

دعای عالیه المضامین

دعای جامعه کبیره
5 - طبق سخن پیامبر اکرم (ص) اولین چیزی که توسط آفریدگار هستی خلق شد: (امتیاز : 4)

عقل بود

انوار طیبه معصومین بود

انبیاء و اولیاء بود

هر سه بود

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1392ساعت 18:1  توسط دلیجان حساب  | 

شرايط و علايم ظهور

1 - کدام گزینه صحیح نیست؟ (امتیاز : 4)

علایم در پیدایش مطلوب نقشی ندارند

شرایط در پیدایش مشروط دارای تأثیرند

علایم در پیدایش مطلوب مؤثر هستند

گزینه ب و ج
2 - کدام یک از موارد زیر جزء تقسیمات علایم ظهور نمی باشد ؟ (امتیاز : 4)

حتمی و غیر حتمی

عادی و غیر طبیعی

متصل و ملتصق

آسمانی و زمینی
3 - آلوین تافلر کیست؟ (امتیاز : 4)

نظریه موج سوم را ارائه کرده است

طرفدار صهیونیسم مسیحی

مشاور سیاستمداران آمریکا ست

سیاستمدار مشهور امریکا
4 - کدام گزینه در همه قیام ها ا ز ابتدایی ترین ضرورت های قیام است؟ (امتیاز : 4)

طرح و برنامه

رهبری

یاران

آمادگی عمومی
5 - رابطه شرايط و علائم با ظهور: (امتیاز : 4)

ظهور امام زمان (عج) وابسته به تحقق شرايط و علائم است.

براي تحقق ظهور وجود شرايط لازم است نه علايم.

ظهور امام(عج) وابسته و مشروط به بروز علايم است.

ظهور واقعاً و فقط منوط به اذن الهي است.

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر 1392ساعت 17:53  توسط دلیجان حساب  | 

فوايد امام غائب

1 - مقام امامت در فیوضات باطنی: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست
2 - اهل سنت امام را : (امتیاز : 4)

در حد یک عالم می بینند

در حد یک انسان عاقل می دانند

در حد یک حاکم می بینند

گزینه ی الف و ب
3 - چند فایده و وظایف که مترتب بر حضور امام است در جزوه آمده؟ (امتیاز : 4)

3 فایده

4 فایده

5 فایده

7 فایده
4 - ابراهیم خلیل در اواخر عمر خود: (امتیاز : 4)

تنها نبی بود

تنها رسول بود

هم نبی بود و هم رسول

فقط رسول بود و سپس امام شد
5 - مقام رسالت در فیوضات ظاهری: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر 1392ساعت 17:40  توسط دلیجان حساب  | 

فوايد امام غائب

1 - این حدیث نحن الذین بنا یصرف عنکم العذاب به کدام گزینه ارتباط دارد؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریاد رسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
2 - در فیض هدایت : (امتیاز : 4)

نیازی به واسطه نیست

نیاز به واسطه است

هم نیاز به واسطه است و هم نیست

ارتباطی به بحث واسطه ندارد
3 - تعبير خورشيد پشت ابر در بيان رسول گرامي اسلام(ص) بيانگر چه نكاتي است؟ (امتیاز : 4)

همانگونه كه ابر خورشيد را مي‌پوشاند بدون اينكه مردم نقشي داشته باشند همينطور امام هم از ديده‌ها پنهان مي‌گردد

همان گونه كه خورشيد نيست ابر داراي آثار و فوائد مي‌باشد امام غائب نيز داراي آثار و فوائد مي‌باشد

همان گونه كه خورشيد پشت ابر را نمي‌توان ديد امام غائب را نمي‌توان ديد
4 - خواب حضرت آیه الله العظمی نائینی درباره ی اشغال ایران به کدام گزینه ارتباط دارد؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریادرسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
5 - در معارف دینی کدام گزینه تحت عنوان اول ما خلق الله از آن یاد شده است؟ (امتیاز : 4)

واسطه فیض

هدایت باطنی

امید بخشی

بیان احکام و تفسیر

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 17:52  توسط دلیجان حساب  | 

غیبت و علل آن

1 - در حدیث امام صادق (ع) علت غیبت چه چیزی بیان شده است؟ (امتیاز : 4)

چون دستور خداست

از کشته شدن می ترسد

از کشتار شیعیانش می ترسد

گزینه ب و ج
2 - هنگامی که پادشاه سرکش حضرت ابراهیم (ع) را از شهر بیرون کرد: (امتیاز : 4)

حضرت ابراهیم (ع) سکوت کرد

حضرت ابراهیم (ع) غیبت کرد

حضرت ابراهیم (ع) جنگ کرد

حضرت ابراهیم (ع) مبارزه کرد
3 - مسئله غیبت امام مهدی (عج): (امتیاز : 4)

مسئله ای بدیع است

مسئله ای بی سابقه نیست

مسئله ای بدیع نیست

گزینه ب و ج
4 - براي اينكه غيبت معصوم كمترين عوارض را داشته باشد به چه مؤلفه هايي نياز است؟ (امتیاز : 4)

طرح مكتب

پرورش شاگردان

انس با فقدان معصوم

هر سه مورد
5 - غیبت و پنهان زیستی باید زمانی اتفاق بیفتد که کمترین عوارض و پیامد را داشته باشد این یک: (امتیاز : 4)

اصلی علمی است

اصلی و حیاتی است

اصلی عقلی است

اصلی عملی است

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 17:47  توسط دلیجان حساب  | 

فوايد امام غائب

1 - این حدیث امام صادق (ع) با کدام گزینه کامل می شود:خداوند برای هر چیزی ... قرار داد و برای هر ... فتح و گشایشی قرار داد و برای هر گشایشی ... و برای هر ... نشانه ای. (امتیاز : 4)

سببی – دری- کلیدی – کلید

کلید- کلید – سببی – دری

سببی- سبب- کلیدی- کلیدی

کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
2 - کدام گزینه از فوائد و وظایف مترتب بر وجود امام است؟ (امتیاز : 4)

حفظ شریعت

اجرای حدود الهی

برقراری عدالت اجتماعی

واسطه فیض
3 - کدام گزینه از فوائد و وظایف مترتب بر حضور امام در جامعه نیست؟ (امتیاز : 4)

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان

هدایت باطنی

تقسیم بیت المال

بیان احکام و تفسیر
4 - فیض بر چند قسم است؟ (امتیاز : 4)

2قسم

3قسم

4قسم

5 قسم
5 - از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان هدایت باطنی و ایصال الی المطلوب (امتیاز : 4)

از شئون امامت است

از شئون رسالت است

از شئون رسالت است که فوق امامت است

یچکدام

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 17:27  توسط دلیجان حساب  | 

غیبت و علل آن

1 - کدام یک از سفرای حضرت گفته است که حضرت هر ساله در مراسم حج شرکت می کند؟ (امتیاز : 4)

محمد بن عثمان

حسین بن روح

عثمان بن سعید

علی بن محمد سمری
2 - چه موقع عوارض غیبت به پایین ترین حد خود می رسد؟ (امتیاز : 4)

وقتی که سه عنصر وجود داشته باشد

وقتی که چهار عنصر باشد

وقتی که پنج عنصر باشد

وقتی که شش عنصر باشد.
3 - كداميك از گزينه‌هاي زير از عوامل غيبت نيست؟ (امتیاز : 4)

حفظ جان امام

بي نيازي مردم از امام معصوم

آزمايش مردم

نبودن غیبت ستمگران بر گردن امام زمان (ع)
4 - مردم در مواجهه با حضرت صالح پس از بازگشت از غیبت اش: (امتیاز : 4)

به 2 دسته تقسیم شدند

به 3 دسته تقسیم شدند

به 4 دسته تقسیم شدند

به 5 دسته تقسیم شدند
5 - درباره مفهوم غیبت چند فرضیه وجود دارد؟ (امتیاز : 4)

2 فرضیه

3 فرضیه

4فرضیه

5فرضیه

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 12:21  توسط دلیجان حساب  | 

امام مهدی در احادیث شیعه و سنی

1 - از بهترين ، مهمترين و كاملترين كتب ها درباره غيبت امام زمان كدام كتاب است و مولف آن كيست؟ (امتیاز : 4)

معجم احاديث امام مهدي- شيخ مفيد

كتاب الغيبه للحجه - شيخ طوسي

الغيبه -شيخ مفيد

كمال الدين و تمام النعمه - شيخ صدوق
2 - سه كتاب از مهمترين منابع روائي شيعي كه بعد از تولد حضرت نگاشته شده است: (امتیاز : 4)

الكافي، بصاير الدرجات، بحارالانوار

الكافي، كمال الدين، الغيبه نعماني

الكافي، الغيبه طوسي، معجم احاديث الامام المهدي

گزينة الف و ج صحيح است.
3 - در كدام كتاب از كتب حديثي اهل سنت حديث دوازده خليفه آمده است؟ (امتیاز : 4)

سنن ابي داود

سنن ابن ماجه

مسند احمد

سنن ترمزي
4 - دو منبع از منابع روائي شيعي كه قبل از ولادت امام مهدي(عج) در مورد حضرت نوشته شده است: (امتیاز : 4)

كتاب اسرار آل محمد نوشته سليم بن قيس و الغيبه نعماني

كتاب الغيبة ابواسحاق انماطي و الغيبه طوسي

كتاب الغيبة للحجة عباس ابن هشام و اخبار المهدي ابوسعيد

گزينه ب و ج صحيح است.
5 - كدام كتاب به دستور امام زمان نوشته شد؟ (امتیاز : 4)

الغيبه

الارشاد

كمال الدين و تمام النعمه

بصاير الدرجات

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 12:5  توسط دلیجان حساب  | 

مطالب قدیمی‌تر