پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت

آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

1- کتاب کمال الدین: (امتیاز : 4)

درباره غیبت انبیای گذشته است

بخش عمده اش درباره غیبت انبیای سابق است

بخشی از آن درباره غیبت انبیای سابق است

درباره غیبت امام زمان (عج) است
2 - مسئله اختفای امام از مردم به اعتقاد علمای اهل سنت: (امتیاز : 4)

امری ممکن است

امری بیهوده است

امری پر فایده است

گزینه الف و ج
3 - تعداد منابع مورد استفاده در كتاب منتخب الاثر و تعداد روايات بدون تكرار آن چند تا است؟ (امتیاز : 4)

175 منبع و 6036 حديث

157 منبع و 922 حديث

175 منبع و 922 حديث

هر سه گزينه غلط است.
4 - كداميك از گزينه‌هاي زير از عوامل غيبت نيست؟ (امتیاز : 4)

حفظ جان امام

بي نيازي مردم از امام معصوم

آزمايش مردم

نبودن غیبت ستمگران بر گردن امام زمان (ع)
5 - انتظار فرج در روایات : (امتیاز : 5)

از بهترین اعمال و عبادات شمرده شده است

پشتوانه قبولی همه اعمال شمرده شده است

یکی ازاعمال به حساب آمده

گزینه الف و ب
6 - این حدیث امام صادق (ع) با کدام گزینه کامل می شود:خداوند برای هر چیزی ... قرار داد و برای هر ... فتح و گشایشی قرار داد و برای هر گشایشی ... و برای هر ... نشانه ای. (امتیاز : 4)

سببی – دری- کلیدی – کلید

کلید- کلید – سببی – دری

سببی- سبب- کلیدی- کلیدی

کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
7 - انتظار ثمره ی: (امتیاز : 4)

ظهور

امید

ایمان

اعتقاد
8 - ريشه‌ها و منشأ تفسيرهاي انحرافي از مقوله انتظار ظهور: (امتیاز : 4)

كوته فكري و عدم بصيرت كافي نسبت به دين

انحرافات اخلاقي و سياسي

سطحي نگري نسبت به روايات و اعتقاد به واگذاري اصلاح امور به خود حضرت

هر سه مورد صحيح است.
9 - هر پدیده ای در جهان: (امتیاز : 4)

با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید

با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید

با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید

هیچکدام
10 - در كدام كتاب از كتب حديثي اهل سنت حديث دوازده خليفه آمده است؟ (امتیاز : 4)

سنن ابي داود

سنن ابن ماجه

مسند احمد

سنن ترمزي
11 - فلسفه امامت در اعتقاد اسماعیلیه چیست؟ (امتیاز : 4)

هدایت مردم

تعلیم معرفت خداوند به بشر

واسطه فیض بودن

اجرای حدود الهی
12 - پيامدهاي منفي برداشت انحرافي از مقولة انظار فرج: (امتیاز : 4)

ذلت پذيري، عدم توجه به امر به معروف ونهي از منكر و كوته فكري

قانع بودن به وضع موجود، نااميدي، تسلط بيگانگان و ذلت پذيري

گسترش ظلم، تنبلي و بي مسئوليتي، تعطيلي احكام دين

گزينه ب و ج صحيح است
13 - پيامدها و آثار سوء توقيت گرائي: (امتیاز : 4)

تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها

توهم و خيال پردازي، عوام فريبي

يأس، بدبيني نسبت به امام(ع) ، قساوت، ضعف ايمان

گزينه ب و ج صحيح است.
14 - کدام گزینه در همه قیام ها ا ز ابتدایی ترین ضرورت های قیام است؟ (امتیاز : 4)

طرح و برنامه

رهبری

یاران

آمادگی عمومی
15 - دو وظيفة مهم مسلمانان در عصر غيبت: (امتیاز : 4)

اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي

اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام

اخلاق نيك، انتظار ظهور حضرت

گزينة الف و ج صحيح است.
16 - انتظارمهدی(عج) انتظاری است که: (امتیاز : 5)

از ابتدای عالم آغاز شده است

اززمان ولادت حضرت آغاز شده است

ازغیبت صغری آغاز شده است

ازغیبت کبری آغاز شده است
17 - دعای اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن .... در کدام کتاب آمده است؟ (امتیاز : 5)

مفاتیح الجنان

صحیفه سجادیه

نهج البلاغه

هیچکدام
18 - در مورد به زبان آوردن نام امام مهدی (عج) از کدام سفیر حضرت سؤال شد؟ (امتیاز : 4)

سفیر اول

سفیر دوم

سفیر سوم

سفیر چهارم
19 - اصول و الزامات استراتژي انتظار چيست؟ (امتیاز : 4)

گسترش و تعميق فرهنگ مهدويّت و جلوگيري از انحرافات فكري و عملي

بسيج و سازماندهي نيروها براي آمادگي تحقق حكومت عدل مهدوي

شناسائي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و تغيير وضع موجود به وضع مطلوب

گزينة ب و ج صحيح است.
20 - پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود

نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد

بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد

الف و ب

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1392ساعت 17:30  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

1 - چند تن از صحابه احاديث مربوط به حضرت مهدي (عج) را بدون واسطه از پيامبر نقل كرده اند؟ (امتیاز : 4)

100 نفر

60 نفر

90 نفر

78 مفر
2 - حضرت ابراهیم (ع) مانند امام مهدی (عج) (امتیاز : 4)

غیبت داشته

غیبتش دوره داشته

گزینه الف و ب

هیچکدام
3 - هر پدیده ای در جهان: (امتیاز : 4)

با فراهم آمدن شرایط آن به وجود می آید

با فراهم آمدن زمینه های آن به وجود می آید

با فراهم آمدن شرایط و زمینه های آن به وجود می آید

هیچکدام
4 - چه تفاوتی بین شرایط ظهور و نشانه های ظهور وجود دارد؟ (امتیاز : 4)

زمینه ها در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی علائم در وقوع ظهورنقشی ندارند

علائم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی زمینه ها دروقوع ظهورنقشی ندارند

تفاوتی میان این دو نیست

علائم و زمینه ها هم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند و هم در وقوع ظهور
5 - امر قیام و حکومت امام مهدی(عج) (امتیاز : 4)

از روابط حاکم بر جهان آفرینش مستثنی است

ازراه معجزه وبدون اسباب و عوامل عادی به سرانجام می رسد.

از مجرای طبیعی و علل و اسباب عادی انجام می گیرد

گزینه الف و ب
6 - رابطه شرايط و علائم با ظهور: (امتیاز : 4)

ظهور امام زمان (عج) وابسته به تحقق شرايط و علائم است.

براي تحقق ظهور وجود شرايط لازم است نه علايم.

ظهور امام(عج) وابسته و مشروط به بروز علايم است.

ظهور واقعاً و فقط منوط به اذن الهي است.
7 - امنيت بخشي كه بعنوان يكي از آثار وجودي امام زمان(عج) مطرح است، يعني چه؟ (امتیاز : 4)

يعني وجود حضرت باعث برطرف شدن بلاها و نازل نشدن عداب الهي است

وجود حضرت سبب امنيت و آرامش براي معتقدان به وجود ايشان مي‌شود

تمام تلاش حضرت اين است كه مردم در آسايش و امنيت به سر مي‌برند

امنیت بخشی به معنای این که هدف ظهور امام زمان فراگیر شدن امنیت برای جهانیان است.
8 - چشم انداز و تأثيرات سياسي مدينة فاضله مهدوي چگونه است؟ (امتیاز : 4)

) بشر امروز تشنگي و عطش نگاه جديد به جهان آينده را در خود احساس مي‌كند و چيزي جز طرح مدينة فاضلة مهدوي نمي‌تواند آن را سيراب نمايد.

بشر امروز با عبرت از تجربة گذشته شكست كمونيسم به ناكارامدي مكاتب اومانيستي غربي هر روز بيشتر پي مي‌برند. چيزي جز طرح مدينة فاضلة مهدوي نمي‌تواند آن را سيراب نمايد

اگر انديشه مهدويّت به خوبي تبيين شود حركت‌هاي اصلاحي در سراسر جهان به بهترين شكل روح و حيات مي‌گيرد.

دنیا در حال حاضر تشنه مهدویت و طرح جهانی آن است
9 - آغاز و پايان دورة غيبت صغرا در چه تاريخي است؟ (امتیاز : 4)

260 هـ ق الي 339 هـ ق

255 هـ ق الي 329 هـ ق

260 هـ ق الي 329 هـ ق

هيچكدام
10 - پيامدهاي منفي برداشت انحرافي از مقولة انظار فرج: (امتیاز : 4)

ذلت پذيري، عدم توجه به امر به معروف ونهي از منكر و كوته فكري

قانع بودن به وضع موجود، نااميدي، تسلط بيگانگان و ذلت پذيري

گسترش ظلم، تنبلي و بي مسئوليتي، تعطيلي احكام دين

گزينه ب و ج صحيح است
11 - این حدیث امام صادق(ع) با کدام گزینه کامل می شود؟ خداوند .... از اینکه اور را جزاز راه اسباب (آن) فراهم آورد. (امتیاز : 4)

حکم نمی کند

امتناع ندارد

امتناع دارد

حکم می کند
12 - دعای اللهم عرفنی نفسک .... از کدام معصوم (ع) است؟ (امتیاز : 5)

امام علی (ع)

امام باقر(ع)

امام صادق(ع)

امام رضا(ع)
13 - پيامدهاي منفي ملاقات گرائي: (امتیاز : 4)

هواي نفس گرائي

رواج فساد اخلاقي

يأس، توهم گرائي، بدبيني، رويكرد به شيادان

خود محوري و شهرت طلبي
14 - تعبير خورشيد پشت ابر در بيان رسول گرامي اسلام(ص) بيانگر چه نكاتي است؟ (امتیاز : 4)

همانگونه كه ابر خورشيد را مي‌پوشاند بدون اينكه مردم نقشي داشته باشند همينطور امام هم از ديده‌ها پنهان مي‌گردد

همان گونه كه خورشيد نيست ابر داراي آثار و فوائد مي‌باشد امام غائب نيز داراي آثار و فوائد مي‌باشد

همان گونه كه خورشيد پشت ابر را نمي‌توان ديد امام غائب را نمي‌توان ديد
15 - مهمترین اشکالی که بر ملاقات گرفته می شود کدام است ؟ (امتیاز : 4)

نهی حضرت مهدی از دنبال کردن دیدن ایشان

توقیع حضرت مهدی در خصوص رد ملاقات

جلو گیری آسیب های احتمالی این بحث

کثرت مدعیان ملاقات با حضرت
16 - خواب حضرت آیه الله العظمی نائینی درباره ی اشغال ایران به کدام گزینه ارتباط دارد؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریادرسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
17 - اولين منتظران در طول تاريخ چه كساني هستند؟ (امتیاز : 4)

پيامبران الهي

ائمه اطهار(علیهم السلام)

فرشتگان الهي

يهود و نصاري
18 - کدام گزینه از فوائد و وظایف مترتب بر وجود امام در جامعه نیست؟ (امتیاز : 4)

واسطه فیض

هدایت باطنی

امید بخشی

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان
19 - كداميك از گزينه‌هاي زير از عوامل غيبت نيست؟ (امتیاز : 4)

حفظ جان امام

بي نيازي مردم از امام معصوم

آزمايش مردم

نبودن غیبت ستمگران بر گردن امام زمان (ع)
20 - غیبت: (امتیاز : 4)

عین عادت است

خلاف عادت است

بر اساس روال طبیعی است

هیچکدام
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1392ساعت 17:28  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

1- پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود

نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد

بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد

الف و ب
2 - روايت (بيمنه رزق الوري و بوجوده تثبت الارض و السماء ) اشاره به كدام مورد زير دارد؟ (امتیاز : 4)

شرط قبولي اعمال پذيرش ولايت

امام واسطه فيض

شناخت امام ، شرط اسلام واقعي

بايستگي شناخت ولي نعمت
3 - شیعه و اهل سنت در کدام یک از موارد زیر با هم اختلاف ندارند؟ (امتیاز : 4)

خلافت

وجوب امامت

امامت وخلافت

امامت
4 - طبق سخن پیامبر اکرم (ص) اولین چیزی که توسط آفریدگار هستی خلق شد: (امتیاز : 4)

عقل بود

انوار طیبه معصومین بود

انبیاء و اولیاء بود

هر سه بود
5 - این فراز دعا ( اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه ) مربوط به کدام دعاست؟ (امتیاز : 5)

دعای فرج

دعای عهد

زیارت آل یس

دعای روز جمعه
6 - در جزوه برای علل غیبت چند فایده ذکر شده است؟ (امتیاز : 4)

3 فایده

4 فایده

2 فایده

5 فایده
7 - در كدام كتاب از كتب حديثي اهل سنت حديث دوازده خليفه آمده است؟ (امتیاز : 4)

سنن ابي داود

سنن ابن ماجه

مسند احمد

سنن ترمزي
8 - مراد از فوائد امام غائب چيست؟ (امتیاز : 4)

يعني فوائدي كه متفرع بر غيبت امام است

يعني فوائدي كه غيبت امام(عج) را در بر مي‌گيرد

فوائدي كه متفرع بر وجود امام است چه غائب باشد چه ظاهر
9 - وساطت در فيض يعني چه؟ (امتیاز : 4)

يعني تمام نعمت هايي كه از ناحيه خداوند متعال به موجودات مي‌رسد به واسطه يك انسان كامل صورت مي‌گيرد

يعني هر فيض و هر نعمت و خير و بركتي مستقيماً بواسطه خداوند به مخلوقاتش افاضه مي‌شود

يعني انسان فقط براي معنويت و فيض هدايت نياز به واسطه يعني انبياء و ائمه(علیهم السلام) دارد
10 - شناخت امام به کدام یک از گزینه های زیر مربوط می شود؟ (امتیاز : 5)

وظیفه هر منتظر

وظیفه اخلاقی

آمادگی فردی است

آمادگی جمعی است
11 - دو وظيفة مهم مسلمانان در عصر غيبت: (امتیاز : 4)

اتحاد اسلامي و اخوت ديني، استكبار ستيزي جوامع اسلامي

اصلاح فردي، عمل به دستورات اجتماعي سياسي اسلام

اخلاق نيك، انتظار ظهور حضرت

گزينة الف و ج صحيح است.
12 - از حديث ثقلين كدام يك از موارد زير استنباط مي شود؟ (امتیاز : 4)

تمسك به قرآن

تمسك به اهل بيت

تمسك به قرآن و عترت اهل بيت

تمسك به قرآن و عترب اهل بيت
13 - انتظار ثمره ی: (امتیاز : 4)

ظهور

امید

ایمان

اعتقاد
14 - دو منبع از منابع روائي شيعي كه قبل از ولادت امام مهدي(عج) در مورد حضرت نوشته شده است: (امتیاز : 4)

كتاب اسرار آل محمد نوشته سليم بن قيس و الغيبه نعماني

كتاب الغيبة ابواسحاق انماطي و الغيبه طوسي

كتاب الغيبة للحجة عباس ابن هشام و اخبار المهدي ابوسعيد

گزينه ب و ج صحيح است.
15 - کدام گزینه درباره انتظار صحیح است؟ (امتیاز : 5)

برای انتظار معنای واحدی گفته اند

برای انتظار مصادیق گوناگونی گفته اند

انتظار یک حالت روحی و درونی است

انتظار چشم به راه بودن است
16 - در حدیث امام صادق(ع) کسی که دوست دارد از یاران قائم باشد چه کند؟ (امتیاز : 5)

دعا برای تعجیل فرج بکند

صبر کند تا ظهور حضرت فرا رسد

منتظر باشد و درحال انتظار پرهیزکاری پیشه کند

دوست یاران قائم باشد
17 - طبق فرموده امام صادق (ع) اگر کسی از شیعیان در حال انتظار امر بمیرد : (امتیاز : 5)

مانند کسی است که در کنار قائم و در خیمه اش بوده است

مانند کسی است که در کنا رحضرت جگیده و شمشیر زده است

مثل کسی است که درکناررسول خدا به شهادت رسیده باشد

همه موارد
18 - مقام رسالت در فیوضات ظاهری: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست
19 - مقام امامت در فیوضات باطنی: (امتیاز : 4)

رابط عابد و معبود است

رابط عاشق و معشوق است

رابط مردم وخداست

رابط زاهد و عابد با خداست
20 - شيعه و اهل سنت در كدام يك از اوصاف امام با هم اختلاف دارند؟ (امتیاز : 4)

مسلمان بودن

عادل بودن

عصمت داشتن

آزاد بودن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1392ساعت 18:45  توسط دلیجان حساب  | 

امتحان نهایی عطر انتظار

1 - کدام گزینه صحیح است؟ (امتیاز : 4)

خداوند امام را خلق می کند

خداوند امام را خلق نمی کند

امام در رسیدن به مقام امامت نقشی ندارد

گزینه الف و ج
2 - اولين منتظران در طول تاريخ چه كساني هستند؟ (امتیاز : 4)

پيامبران الهي

ائمه اطهار(علیهم السلام)

فرشتگان الهي

يهود و نصاري
3 - پيامدهاي منفي ملاقات گرائي: (امتیاز : 4)

هواي نفس گرائي

رواج فساد اخلاقي

يأس، توهم گرائي، بدبيني، رويكرد به شيادان

خود محوري و شهرت طلبي
4 - هدایت باطنی: (امتیاز : 4)

شاخه ای از هدایت تشریعی است

شاخه ای از هدایت تکوینی است

همان هدایت تکوینی است

همان هدایت تشریعی است
5 - چه تفاوتی بین شرایط ظهور و نشانه های ظهور وجود دارد؟ (امتیاز : 4)

زمینه ها در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی علائم در وقوع ظهورنقشی ندارند

علائم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند ولی زمینه ها دروقوع ظهورنقشی ندارند

تفاوتی میان این دو نیست

علائم و زمینه ها هم در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند و هم در وقوع ظهور
6 - پذيرفتن ملاقات باعث ميدان يافتن مدعيان دروغين ملاقات، رواج پيدا كردن خرافات و بدبين شدن اهل انديشه به مذهب و اعتقادات مي‌شود چه بايد كرد؟ (امتیاز : 4)

اگر منظور از ملاقات و چهارچوب مورد پذيرش آن روش گردد اين اشكالات دفع مي‌شود

نمي‌توان عقيده اي را به صرف داشتن پي‌آمدهاي منفي انكار كرد

بايد حتي الامكان از قبول ملاقاتها پرهيز كرد

الف و ب
7 - هدايت باطني به چه معني است؟ (امتیاز : 4)

به معني نشان دادن راه سعادت و خوشبختي است

به معني ايصال الي المطلوب و دستگيري و رساندن سالك الي الله به خواسته و هدف است

ابتدا بصورت نشان دان راه سپس دستگيري و كمك به روند اين راه مي‌باشد

هيچكدام
8 - طبق فرمایش امام باقر (ع) و قتی خداوند بر قومی غضب کند: (امتیاز : 4)

عذاب نازل می کند

ما اهل بیت را از جوارشان محروم می کند

آن قوم را خوار و ذلیل می کند

ستمگران را بر آنان مسلط می کند
9 - تعداد منابع مورد استفاده در كتاب منتخب الاثر و تعداد روايات بدون تكرار آن چند تا است؟ (امتیاز : 4)

175 منبع و 6036 حديث

157 منبع و 922 حديث

175 منبع و 922 حديث

هر سه گزينه غلط است.
10 - بسیاری از افراد از مؤمنین که به بهشت قانع و راضی اند: (امتیاز : 4)

نیازمند هدایت باطنی اند

در پرتو هدایت تشریعی به مقصود خود می رسند

نیازی به هدایت باطنی ندارند

گزینه ب و ج
11 - کدام یک از موارد زیر جزء تقسیمات علایم ظهور نمی باشد ؟ (امتیاز : 4)

حتمی و غیر حتمی

عادی و غیر طبیعی

متصل و ملتصق

آسمانی و زمینی
12 - به فرموده امام صادق(ع) مداومت چهل بامداد در خواندن دعای عهد چه اثری دارد؟ (امتیاز : 5)

دیدن حضرت

یاور قائم شدن

ریختن گناهان

همه موارد
13 - این حدیث امام صادق (ع) با کدام گزینه کامل می شود:خداوند برای هر چیزی ... قرار داد و برای هر ... فتح و گشایشی قرار داد و برای هر گشایشی ... و برای هر ... نشانه ای. (امتیاز : 4)

سببی – دری- کلیدی – کلید

کلید- کلید – سببی – دری

سببی- سبب- کلیدی- کلیدی

کلیدی-کلیدی-سببی-سبب
14 - بر طبق روایت چه عاملی امام زمان (عج) را از شیعیان جدا کرده است؟ (امتیاز : 5)

دشمنان حضرت

شیعیان حضرت

کارهای شیعیان

خواست خدا
15 - این توفیق امام عصر (عج) (ما بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از شما بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند) به کدام گزینه مرتبط است؟ (امتیاز : 4)

امنیت بخشی

حفظ کیان شیعه

فریاد رسی

وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم
16 - مراد روایات از پرشدن جهان از ظلم و ستم چیست ؟ (امتیاز : 4)

ظالم شدن همه انسانها

همچنان راه خدا رهروان خود را خواهد داشت

ظالم شدن همه مخلوقات

همه موارد
17 - کدام معصوم است که فرمود اگر او را درک می کردم تمام عمر به او خدمت می کردم؟ (امتیاز : 5)

امام باقر(ع)

امام صادق(ع)

امام کاظم(ع)

امام رضا(ع)
18 - پيامدها و آثار سوء توقيت گرائي: (امتیاز : 4)

تعجيل و شتاب در امر فرج، قساوت قلب ها

توهم و خيال پردازي، عوام فريبي

يأس، بدبيني نسبت به امام(ع) ، قساوت، ضعف ايمان

گزينه ب و ج صحيح است.
19 - غیبت و پنهان زیستی باید زمانی اتفاق بیفتد که کمترین عوارض و پیامد را داشته باشد این یک: (امتیاز : 4)

اصلی علمی است

اصلی و حیاتی است

اصلی عقلی است

اصلی عملی است
20 - انسان در بحث علت پدیده ها : (امتیاز : 4)

به علل پدیده ها پی می برد

به علل پدیده ها پی نمی برد

گاهی به علل پدیده ها پی می برد

گاهی به علل پدیده ها پی می برد و گاهی پی نمی برد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 18:3  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت

1 - رتبه خلت عبارتست از: (امتیاز : 5)

رتبه نبوت

رتبه امامت

رتبه خلافت

مقام خليل اللهي
2 - پرداختن به بحث ملاقات با امام زمان (عج) با اصرار زیاد ...... (امتیاز : 5)

پیامدهای ناگواری دارد.

یک ضرورت و وظیفه است.

ضرورتی ندارد

باید بدنبال رؤیت امام عصر باشیم.
3 - چرا امام زمان اموالی که همراه ابن اسحاق بود باز نکردند و به آنها دست نزدند؟ (امتیاز : 5)

زیرا امام حسن عسکری در آنجا حضور داشتند

چون آن اموال آمیخته به مال حرام بود

چون آن اموال مال انسان های نیازمند بود

چون امام حسن عسکری به ایشان اجازه نداده بودند
4 - به فرموده امام صادق (ع) علم و دانش چند حرف است و تا زمان قیام چند حرف آن شناخته شده؟ (امتیاز : 5)

25 حرف و 2 حرف آن شناخته شده

27 حرف و 2 حرف آن شناخته شده

29 حرف و 2 حرف آن شناخته شده

26 حرف و 2 حرف آن شناخته شده
5 - 1-کدام گزینه است که منتظران با آن می توانند در برابر سختی ها و فشارهای دوران غیبت مقاومت کنند؟ (امتیاز : 5)

تداوم امید

دعا

عبادت

خودسازی
6 - بین قیام آل محمد (ص) و قتل نفس زکیه چه مدتی فاصله است؟ (امتیاز : 5)

یک ماه

15 شب

یک هفته

ده روز
7 - جمله « عزیز علی اَن اَری الخلق و لا تری » به کدام معنی است؟ (امتیاز : 5)

سخت است بر من که همه را ببینم و تو دیده نشوی

آیا کسی جز تو باید نزد من عزیز باشد

الف و ب صحیح است

تو نزد من از همه خلایق عزیزتری
8 - کدامیک ازاین افراد به نیابت از امام حسن عسکری نائل شده اند؟ (امتیاز : 5)

علی بن محمد

حسین بن روح

عثمان بن سعید

گزینه الف و ب
9 - با بیان امام علی(ع)مقصود از مستضعفان در آیه "نرید ان نمن علی الذین استضعفوا ...."چه کسانی هستند؟ (امتیاز : 5)

محرومان جامعه

مظلومان جهان

خاندان پیامبر (ص)

همه موارد
10 - نسل مادر امام زمان عج به ............. می رسد. (امتیاز : 5)

یوحنا وصی حضرت موسی

شمعون وصی دانیال نبی

شمعون وصی حضرت عیسی

یوشع وصی حضرت عیسی
11 - کدام گزینه در مورد انتظار مهدی (عج) صحیح نیست؟ (امتیاز : 5)

انتظار مهدی (عج) انتظاری است که تنها با فراهم شدن زمینه های شکوفایی آن، خواهد شکفت.

انتظار مهدی (عج) در منتظران شوق یاری و همراهی او را ایجاد می کند

انتظار مهدی (عج) چنان اطمینانی در شیعیان ایجاد میکند که هیچ نیازی به تلاش برای اصلاح جامعه احساس نمی کنند.
12 - امتیاز بنی آدم از حیوانات: (امتیاز : 5)

داشتن شعور

پرستش خدا

حیات معنوی

هر سه
13 - طبق روایت امام زمان (عج) هر کس .... ادعای مشاهده کند دروغگو است. (امتیاز : 5)

بعد از خروج سفیانی و صیحه

قبل از خروج سفیانی و صیحه

بعد از خروج سفیانی و دجال

قبل از خروج سفیانی و دجال
14 - مراد امام هادی(ع) از این جمله چه کسانی است؟ ایشان هستند که سر رشته دل های شیعیان را با استواری در دست دارند. (امتیاز : 5)

نائبان خاص

عالمان هوشیار

نائبان خاص و عالمان هوشیار

اصحاب امام
15 - تفسیر امام کاظم (ع) از اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها چیست؟ (امتیاز : 5)

زنده کردن زمین به وسیله باران

حیات قلوب

زنده شدن زمین به سبب جان گرفتن عدل در جامعه

هر سه
16 - کدام یک از جملات زیر صحیح می باشد؟ (امتیاز : 5)

عمر طولانی در حالت عادی امکان ندارد

عمر طولانی داشتن فقط برای برخی افراد است

عمر طولانی از نظر عقل و دانش بشری امری غیر ممکن نیست

گزینه دوم و سوم
17 - احادیث مهدویت در معتبرترین کتاب های اهل سنت مانند ............ و ............ آورده شده است (امتیاز : 5)

صحاح سته و مسند احمد

صحاح سته و تفسیر الکبیر

تفسیر الکبیر و مستدک صحیحین

مسند احمد و مستدک صحیحین
18 - کدام یک از موارد زیر فلسفه غیبت محسوب می شود؟ (امتیاز : 5)

وساطت در فیض -آزمایش مردم

هدایت باطنی-حفظ جان امام

تادیب مردم-حفظ جان امام

الف و ب
19 - این جمله از کیست ومربوط به چه موضوعی است؟"و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکا الانتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار الساحب" (امتیاز : 5)

امام زمام (عج)-فلسفه غیبت

امام صادق(ع)-خورشید پنهان

امام زمان (عج)-فوائد امام غائب

پیامبر اسلام (ص)-تشبیه امام غائب به خورشید پشت ابر
20 - این فراض از دعای ندبه به کدام یک از برنامه های حکومت حضرت مهدی (عج)اشاره دارد؟(کجاست آنکه آثار گمراهی و هوی وهوس را نابود خواهد ساخت؟کجاست آنکه ریسمان های دروغ و افتراء را ریشه کن کند؟) (امتیاز : 5)

برنامه های فرهنگی - اجرای حدود الهی

برنامه های اجتماعی - عدالت اقتصادی

برنامه های اجتماعی- مبارزه بافساد و رذائل اخلاقی

برنامه های فرهنگی - مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت 18:0  توسط دلیجان حساب  | 

امتحان نهایی


1 - نسبت حکیمه خاتون با امام حسن عسکری چیست؟ (امتیاز : 5)

خواهر امام حسن عسکری

عمه امام حسن عسکری

مادر بزرگ امام حسن عسکری

مادر نرجس خاتون همسر امام حسن عسکری
2 - امام حسن عسکری این جمله را خطاب به چه کسی بیان نموند..."اگر نزد خداوند متعال و حجت های او گرامی نبودی ،این پسرم را به تو نشان نمی دادم." (امتیاز : 5)

محمد بن عثمان

عثمان بن سعید

احمد بن اسحاق

محمد بن ابراهیم
3 - شیعیان بحرین روز سوم چه کسی را برای استقاثه به امام زمان جهت یافتن جواب انتخاب کردنند؟ (امتیاز : 5)

علی بن عیسی

محمد بن عیسی

احمد بن علی

علی بن محمد بحرینی
4 - تفسیر امام کاظم (ع) از اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها چیست؟ (امتیاز : 5)

زنده کردن زمین به وسیله باران

حیات قلوب

زنده شدن زمین به سبب جان گرفتن عدل در جامعه

هر سه
5 - کدام یک از مفسران اهل سنت بعضی از آیات قران را به ظهور حضرت مهدی تفسیر کرده اند؟ (امتیاز : 5)

فخر رازی و قرطبی

احمد و مالک

او نعیم اصفهانی و قربطی

فخر رازی و مالک بن انس
6 - در سخن کدام یک از امامان غیبت بعنوان سری از اسرار الهی معرفی شده است؟ (امتیاز : 5)

امام صادق(ع)

پیامبر اسلام(ص)

امام مهدی (عج)
7 - سال آغاز غیبت کبری: (امتیاز : 5)

327

328

329

330
8 - به بیان امام محمد باقر (ع)اولین سخن امام مهدی (عج)هنگام ظهور بر زبان جاری می کند چیست؟ (امتیاز : 5)

بقیه ا...خیر لکم ان کنتم مومنین

انا بقبه ا...فی ارضه

ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر

ونرید ان نمن...
9 - آیا در دوران غیبت کبرا ملاقات با امام زمان (عج) امکان دارد؟ (امتیاز : 5)

بله همان گونه که برای بسیاری از افراد واقع شده است

خیر باب ملاقات بطور کلی مسدود است.

به صورت بسیار محدود و به صلاح دید حضرت ممکن است واقع شود.

فقط در حالت اضطرار ممکن است واقع شود.
10 - این حدیٍث از کیست؟(ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده ایم وهرگز شما رااز یاد نبرده ایم واگر نبود(عنایات پیوسته ما)حتما سختی ها و بلاهای فراوانی به شما می رسید و دشمنان شما را نابود می کردند) (امتیاز : 5)

امام علی علیه السلام

پیامبر گرامی اسلام (ص)

امام مهدی علیه السلام

امام حسین علیه السلام
11 - استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود در جامعه براي شكل گرفتن انتظار به معناي واقعي كلمه مربوط به كدام بعد فرهنگي در عرصه مهدويت است؟ (امتیاز : 5)

آسيب شناسي

دشمن شناسي

تبيين استراتژي انتظار

ارتباطي به بعد فرهنگي ندارد
12 - از ویژگی قابل توجه روایات مهدوی ......... است؟ (امتیاز : 5)

متواتر هستند

همه معصومان درباره حضرت مهدی عج سخن گفته اند

مورد قبول فریقین است

گزینه دوم و سوم
13 - جمله « عزیز علی اَن اَری الخلق و لا تری » به کدام معنی است؟ (امتیاز : 5)

سخت است بر من که همه را ببینم و تو دیده نشوی

آیا کسی جز تو باید نزد من عزیز باشد

الف و ب صحیح است

تو نزد من از همه خلایق عزیزتری
14 - علت اصلی غیبت چیست؟ (امتیاز : 5)

قدرنشناس بودن مردم

حفظ جان امام

علت اصلی غیبت بیان نشده و پس از ظهور سرّ آن برای مردم روشن می گردد.
15 - کتاب مقدس زرتشتیان چه نام دارد؟ (امتیاز : 5)

مزدک نامه

زرتشت نامه

جاماسب نامه

پندارها
16 - این که گفته شده حضرت هنگام ظهور در سیمای فردی چهل ساله می آید چگونه با طول عمر حضرت قابل جمع است؟ (امتیاز : 5)

در این زمینه اختلاف وجود دارد .

یعنی چهره مبارک حضرت همانند شخص 40 ساله و کمتراز آن است نه اینکه عمر ایشان 40 سال است.

این که دارای عمر طولانی است ولی هنگام ظهور 40 سال دارد.

خدا عمر ایشان را به مرد 40 ساله کم می کند
17 - دشمن شناسي مربوط به كدام بعد از ابعاد ضرورت طرح مهدويت است؟ (امتیاز : 5)

بعد اعتقادي

بعد اجتماعي

بعد سياسي

بعد فرهنگي
18 - کدام یک از موارد زیر جز زمینه های قیام و انقلاب حضرت مهدی نمی باشد؟ (امتیاز : 5)

طرح و برنامه

شرایط

یاران

رهبری
19 - موضوع موعود يا مصلح كل ......... (امتیاز : 5)

نظريه و انديشه اي است كه در طول زمان در اذهان پديد آمده است

هويت شيعه است كه با توجه به آيات و روايات مي توان به ضرورت آن پي برد

ايده اي برای دلداري مظلومان است

براي تسكين دردهاست
20 - چه وظائفی بر عهده منتظران می باشد؟ (امتیاز : 5)

مراجعه به مراجع جامع الشرائط تقلید و تقلید نمودن از آنان.

تقویت معرفت و شناخت خود نسبت به امام زمان «عجل الله تعالی فرجه و شریف» و اهداف و برنامه های او

مبارزه با ظلم و ستم در حد توان خود

همه موارد
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد 1392ساعت 11:35  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی-امتیاز90

1 - فرق دوران غیبت صغری با غیبت کبری چه بود؟ (امتیاز : 5)

تفاوت آن صرفا مربوط به کوتاه بودن دوران غیبت صغری و بلند مدت و طولانی بودن غیبت کبری است.

علاوه بر تفاوت در مدت زیادی آن،فرق اساسی آن بود که در دوران غیبت صغری غیبت به شکل کامل صورت نگرفته بود بر خلاف غیبت کبری

هیچکدام
2 - پرداختن به بحث ملاقات با امام زمان (عج) با اصرار زیاد ...... (امتیاز : 5)

پیامدهای ناگواری دارد.

یک ضرورت و وظیفه است.

ضرورتی ندارد

باید بدنبال رؤیت امام عصر باشیم.
3 - کدام گزینه درباره آثار انتظار صحیح نیست؟ (امتیاز : 5)

انتظارآدمی را به خود مشغول کرده و از اجتماع جدا می کند

انتظار سبب تقویت جنبه روحی و روانی آدمی می گردد

انتظار آدمی را از خود فراتر برده و با افراد جامعه مرتبط می کند

همه موارد
4 - در رجعت چه کسانی بر می گردند (امتیاز : 5)

مؤمنان واقعی

کافران واقعی

حجتهای الهی و امامان معصوم

هر سه
5 - وساطت در فیض یعنی چه ؟ (امتیاز : 5)

یعنی پیوسته باید کسانی باشند که مردم مرا به فیض برسانند یعنی آنها را هدایت کند کنند.

هر نعمت و خیر و برکتی که از ناحیه خداوند متعال به مخلوقات می رسد به واسطه امام و حجت خدا صورت می گیرد.

برای این که به درجات عالی برسیم و به فیض والائی نائل شویم نیاز به واسطه و استاد است.

واسطه فیض یعنی امام معصوم واسطه ما با خدا می باشد
6 - سر پنهان بودن زمان ظهورچیست؟ (امتیاز : 5)

تداوم امید

استمرار زمینه سازی

بدا پذیر بودن زمان ظهور

همه موارد
7 - نائبان خاص امام زمان (عج)به ترتیب عبارت است از : (امتیاز : 5)

محمد بن عثمان بن سعید-عثمان بن سعید -حسین بن روح نوبختی-علی بن محمد سمری

عثمان بن سعید-محمد بن عثمان-حسین بن روح-علی بن محمد سمری

عثمان بن سعید-محمد بن عثمان-علی بن محمد-حسین بن روح

عثما بن محمد-سعید بن عثمان-حسین بن روح نوبختی-علی محمد سمری
8 - اولین امام که رجعت می کند: (امتیاز : 5)

امام رضا (ع)

امام حسین (ع)

امام کاظم (ع)

امام صادق (ع)
9 - کدامیک از نائبان امام زمان 21 سال نیابت کرد؟ (امتیاز : 5)

عثمان بن سعید عمری

حسین بن روح نوبختی

علی بن محمد سمری

محمد بن عثمان عمری
10 - چرا امام زمان عج را مهدی گفته اند؟ (امتیاز : 5)

چون هدایت کننده است

چون همه جهان ار هدایت می کند

چون هدایت شده ای است که مردم را به سوی حق می خواند

زیرا هدایت ایشان بدون گمراهی است
11 - رجعت منافقان و مؤمنین به ترتیب: (امتیاز : 5)

اختیاری_غیر اختیاری

غیر اختیاری _اختیاری

هر دو اختیاری

هر دو غیر اختیاری
12 - اینکه در روایات آمده که زن در دیدن خانه اش بر طبق قرآن و سنت پیامبر قضاوت می کند با کدام یک از زیر مجموعه برنامه های حکومتی امام زمان (عج) می سازد؟ (امتیاز : 5)

احیاء کتاب و سنت

گسترش معرفت و اخلاق

نهضت علمی

هر سه
13 - کدام یک از جملات زیر صحیح می باشد؟ (امتیاز : 5)

عمر طولانی در حالت عادی امکان ندارد

عمر طولانی داشتن فقط برای برخی افراد است

عمر طولانی از نظر عقل و دانش بشری امری غیر ممکن نیست

گزینه دوم و سوم
14 - سبب اصلی مخفی بودن ولادت امام زمان «عجل الله تعالی فرجه و شریف» چه بود؟ (امتیاز : 5)

به خاطر این که فرزندان زیادی داشتند.

چون پدرشان در غربت و تبعید به سر می بردند نمی خواستند دیگران از این موضوع مطلع شوند.

به خاطر این که خلفای عباسی در صدد قتل او بودند.
15 - در کدام یک از برنامه های حضرت مبارزه با بدعت ها قرار دارد؟ (امتیاز : 5)

برنامه فرهنگی

برنامه اعتقادی

برنامه سیاسی

برنامه اجتماعی
16 - حکومت جهانی و عدل گستر مهدوی .... افراد را پرورش می دهد. (امتیاز : 5)

با ابزار زور

با ابزار قانون

با تربیت قرآنی

هر سه
17 - زیارت جامعه کبیره از کدام معصوم صادر شده است؟ (امتیاز : 5)

امام علی علیه السلام

امام حسین علیه السلام

امام هادی علیه السلام

امام حسن عسکری علیه السلام
18 - احادیث مهدویت در معتبرترین کتاب های اهل سنت مانند ............ و ............ آورده شده است (امتیاز : 5)

صحاح سته و مسند احمد

صحاح سته و تفسیر الکبیر

تفسیر الکبیر و مستدک صحیحین

مسند احمد و مستدک صحیحین
19 - موعود زرتشتیان چه نام دارد؟ (امتیاز : 5)

مسیح موعود

سرور میکائیلی

سوشیانس

ویشنو
20 - آیه پنجم سوره قصص درباره چه قومی نازل شده است؟ (امتیاز : 5)

مؤمنان صدر اسلام

مؤمنان آخر الزمان

بنی اسرائیل

مسیحیان

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد 1392ساعت 0:12  توسط دلیجان حساب  | 

امتحان نهایی

1 - کدام یک از جملات زیر صحیح می باشد؟ (امتیاز : 5)

عمر طولانی در حالت عادی امکان ندارد

عمر طولانی داشتن فقط برای برخی افراد است

عمر طولانی از نظر عقل و دانش بشری امری غیر ممکن نیست

گزینه دوم و سوم
2 - دیدگاه مرحوم علامه مجلسی در مورد روایات ناظر به مدت حکومت امام مهدی (عج)چیست؟ (امتیاز : 5)

روایت 7سال را ترجیح می دهد

برخی از روایات به تمام مدت حکومت وبرخی به مدت ثبات اشاره دارد

هر سال در دوران حکومت حضرت برابر با 10 سال کنونی است

دیدگاه مشخصی ندارند
3 - کدام یک از موراد زیر از ویژگی های رجعت نمی باشد؟ (امتیاز : 5)

رجعت از روز های بزرگ ومهم عالم است

رجعت برای همه انسان هاست وهمه آنها برمی گردند

اعتقاد به رجعت از نشانه های شیعیان اهل بیت است

کفار ومنافقان هرگز به میل و اراده خود به دنیا باز نمی گردند،بلکه از روی اجبار است.
4 - علایم حتمی در بیان امام صادق «علیه السلام» چیست؟ (امتیاز : 5)

خروج سفیانی ، یمانی، رواج ظلم، طلوع خورشید از مغرب

خروج سفیانی ، خروج یمانی، قتل نفس زکیه، ندای آسمانی ، خسف در بیداء

خروج سفیانی،خروج سید حسنی سید خراسانی ، ندای آسمانی

خروج سید حسنی، رواج ظلم، ندای آسمانی ، کشته شدن سفیانی
5 - اين حديث امام رضا(ع) به كدام ويژگي امام اشاره دارد؟ براي امام نشانه هايي است: او داناترين،.......... پرهيزگارترين، بردبارترين، شجاعترين، سخاوتمندترين و عابدترين مردم است. (امتیاز : 5)

عصمت امام

نصب الهي امام

آراستگي به كمالات اخلاقي

مديريت اجتماعي امام
6 - موعود زرتشتیان چه نام دارد؟ (امتیاز : 5)

مسیح موعود

سرور میکائیلی

سوشیانس

ویشنو
7 - کدام یک از موارد زیر جز زمینه های قیام و انقلاب حضرت مهدی نمی باشد؟ (امتیاز : 5)

طرح و برنامه

شرایط

یاران

رهبری
8 - کدام یک از جملات زیر درست است؟ (امتیاز : 5)

ملاقات با امام مهدی (عج) فقط در حالت اضطرار و درماندگی افراد روی داده است

ملاقات با امام زمان در حالت عادی و به دور از اضطرار روی داده است

ملاقات با مام مهدی هم در حالت اظطرار و دماندگی روی داده و هم در حالت عادی

ملاقات با امام زمان در همه حالات صورت می گیرد و شرایط خاصی ندارد
9 - اجرای حدود الهی جزو کدامیک از برنامه های حضرت مهدی (عج) است؟ (امتیاز : 5)

برنامه فرهنگی

برنامه اجتماعی

برنامه اقتصادی

برنامه اعتقادی
10 - امام زمان در آخرین نامه خویش به نایب چهارم کدام آسیب را خاطرنشان کرده اند؟ (امتیاز : 5)

تعیین وقت ظهور

استعجال ظهور

ادعای ملاقات

تطبیق علائم
11 - مهم ترین ویژگی دورۀ غیبت صغری: (امتیاز : 5)

حفظ جان امام

ارتباط مردم از طریق نائبان خاص با حضرت

عجز دشمنان از دستگیری امام

گزینه الف و ب
12 - علت اصلی غیبت چیست؟ (امتیاز : 5)

قدرنشناس بودن مردم

حفظ جان امام

علت اصلی غیبت بیان نشده و پس از ظهور سرّ آن برای مردم روشن می گردد.
13 - این فراض از دعای ندبه به کدام یک از برنامه های حکومت حضرت مهدی (عج)اشاره دارد؟(کجاست آنکه آثار گمراهی و هوی وهوس را نابود خواهد ساخت؟کجاست آنکه ریسمان های دروغ و افتراء را ریشه کن کند؟) (امتیاز : 5)

برنامه های فرهنگی - اجرای حدود الهی

برنامه های اجتماعی - عدالت اقتصادی

برنامه های اجتماعی- مبارزه بافساد و رذائل اخلاقی

برنامه های فرهنگی - مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی
14 - كدام گزينه به بعد تاريخي ضرورت طرح مهدويت اشاره دارد؟ (امتیاز : 5)

تاريخ پيوسته شاهد شكست مكتبها و حكومتهاي مختلف در صحنه جهاني بوده است.

مهدويت در راستاي مسئله امامت و در امتداد نبوت و خاتميت است

بشر از روزي كه روي زمين قرار گرفت پيوسته در آرزوي يك زندگي اجتماعي سعادت بخش بوده است

اعتقاد بنيان اصلي زندگي است
15 - کتاب مقدس زرتشتیان چه نام دارد؟ (امتیاز : 5)

مزدک نامه

زرتشت نامه

جاماسب نامه

پندارها
16 - این فرمایش از کدام معصوم است؟(ما هدم الدّین مثل البدع) (امتیاز : 5)

پیامبر اکرم(ص)

امام علی(ع)

امام حسین(ع)

امام صادق(ع)
17 - ظلم به نفس در قرآن كريم كدام گزينه است؟ (امتیاز : 5)

هرگونه تجاوز از دستورات الهي

كفر

شرك به خدا

همه گناهان
18 - 1-کدام گزینه است که منتظران با آن می توانند در برابر سختی ها و فشارهای دوران غیبت مقاومت کنند؟ (امتیاز : 5)

تداوم امید

دعا

عبادت

خودسازی
19 - امام مهدی (عج) در سیره قضایی به :... عمل می کند. (امتیاز : 5)

سیرۀ قضایی پیامبر اکرم (ص)

سیرۀ قضایی امام علی (ع)

سیرۀ قضایی خود

هر سه
20 - خارج کردن الواح تورات تحریف نشده بدست حضرت مهدی (عج) چه پیامدی بدنبال دارد؟ (امتیاز : 5)

ایمان آوردن یهودیان به حضرت

امضای پیمان صلح یهودیان با امام عصر (عج)

اعتراض یهودیان به خارج کردن الواح تورات

جنگ یهودیان با حضرت مهد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم تیر 1392ساعت 17:52  توسط دلیجان حساب  | 

آزمون نهایی مهدویت

1 - کدام یک از مفسران اهل سنت بعضی از آیات قران را به ظهور حضرت مهدی تفسیر کرده اند؟ (امتیاز : 5)

فخر رازی و قرطبی

احمد و مالک

او نعیم اصفهانی و قربطی

فخر رازی و مالک بن انس
2 - چرا حضرت صاحب الزمان را مهدی نامیدند؟ (امتیاز : 5)

چون رهبری امت را بر عهده دارد

چون هدایت کننده است

زیرا هدایت شده ای است که مردم را بسوی حق می خواند

همه موارد
3 - این حدیث از کیست:کسی که در دوران غیبت قائم ما بر دوستی ما ثابت قدم باشد خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد به او عنایت فرماید. (امتیاز : 5)

امام رضا علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

امام جواد علیه السلام

امام علی علیه السلام
4 - غیبت امام مهدی (عج)به چه معناست؟ (امتیاز : 5)

پوشیده بودن از دیدگان

عدم حضور در میان مردم

ناشناس بودن

الف وج
5 - در اعتقاد زرتشتیان منجی به چه عنوانی شناخته می شود؟ (امتیاز : 5)

مسیح موعد

سرور میکائیلی

سوشیانس
6 - این که گفته شده حضرت هنگام ظهور در سیمای فردی چهل ساله می آید چگونه با طول عمر حضرت قابل جمع است؟ (امتیاز : 5)

در این زمینه اختلاف وجود دارد .

یعنی چهره مبارک حضرت همانند شخص 40 ساله و کمتراز آن است نه اینکه عمر ایشان 40 سال است.

این که دارای عمر طولانی است ولی هنگام ظهور 40 سال دارد.

خدا عمر ایشان را به مرد 40 ساله کم می کند
7 - این سخن از کیست ؟ «سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا آن که جانشین مرا به حق نشان داد.» (امتیاز : 5)

امام حسن عسکری «علیه السلام»

امام مهدی «علیه السلام»

پیامبر اسلام «صل الله علیه و آله و سلم»

حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری
8 - نهضت علمی در داخل کدامیک از برنامه های حکومتی امام زمان (عج) می گنجد؟ (امتیاز : 5)

برنامه های اعتقادی

برنامه های فرهنگی

برنامه های اجتماعی

هیچکدام
9 - احیاء کتاب و سنت جزو کدامیک از برنامه های حکومتی حضرت قرارا دارد؟ (امتیاز : 5)

برنامه فرهنگی

برنامه اجتماعی

برنامه اعتقادی

برنامه اقتصادی
10 - این فرمایش از کدام معصوم است؟(ما هدم الدّین مثل البدع) (امتیاز : 5)

پیامبر اکرم(ص)

امام علی(ع)

امام حسین(ع)

امام صادق(ع)
11 - استعجال ظهور به چه معناست؟ (امتیاز : 5)

عجله کردن در کارها بدون مشورت

عجله کردن و خواستن چیزی قبل از رسیدن وقت آن و تحقق زمینه های لازم

عجله کردن ،وخواستن چیزی بعد از گذشتن زمان آن

عجله کردن ،در تعیین زمان ظهور
12 - نسل مادر امام زمان عج به ............. می رسد. (امتیاز : 5)

یوحنا وصی حضرت موسی

شمعون وصی دانیال نبی

شمعون وصی حضرت عیسی

یوشع وصی حضرت عیسی
13 - مهمترين آثار اجتماعي مهدويت: (امتیاز : 5)

از بين بردن ياس و نااميدي از پيكره اجتماع

تشكيل نظامي بر اساس حق و عدالت

پاسخگويي به خواسته هاي مشروع مسلمانان به طور كامل

تحقق نظام زيباي حكومت اسلامي در عصر ظهور ولي عصر (عج)
14 - نائبان خاص امام زمان (عج)به ترتیب عبارت است از : (امتیاز : 5)

محمد بن عثمان بن سعید-عثمان بن سعید -حسین بن روح نوبختی-علی بن محمد سمری

عثمان بن سعید-محمد بن عثمان-حسین بن روح-علی بن محمد سمری

عثمان بن سعید-محمد بن عثمان-علی بن محمد-حسین بن روح

عثما بن محمد-سعید بن عثمان-حسین بن روح نوبختی-علی محمد سمری
15 - كدام گزينه به بعد تاريخي ضرورت طرح مهدويت اشاره دارد؟ (امتیاز : 5)

تاريخ پيوسته شاهد شكست مكتبها و حكومتهاي مختلف در صحنه جهاني بوده است.

مهدويت در راستاي مسئله امامت و در امتداد نبوت و خاتميت است

بشر از روزي كه روي زمين قرار گرفت پيوسته در آرزوي يك زندگي اجتماعي سعادت بخش بوده است

اعتقاد بنيان اصلي زندگي است
16 - مقام امامت در مرتبه چندم به حضرت ابراهيم(ع) داده شد؟ (امتیاز : 5)

در مرتبه دوم

در مرتبه سوم

در مرتبه چهارم

در مرتبه اول
17 - کدام یک از موراد زیر از ویژگی های رجعت نمی باشد؟ (امتیاز : 5)

رجعت از روز های بزرگ ومهم عالم است

رجعت برای همه انسان هاست وهمه آنها برمی گردند

اعتقاد به رجعت از نشانه های شیعیان اهل بیت است

کفار ومنافقان هرگز به میل و اراده خود به دنیا باز نمی گردند،بلکه از روی اجبار است.
18 - بزرگترین زخم پیکر جامعه بشری در طول تاریخ: (امتیاز : 5)

ظلم و ستم موجود در اجتماعات انسانی

بی دینی

بی هویتی

بی اعتقادی به خدا
19 - کتاب الایقاظ از کیست؟ (امتیاز : 5)

علامه مجلسی

شیخ حرعاملی

مستفیضه است.

خبر واحد است.
20 - بدعت در مقابل چیست؟ (امتیاز : 5)

دین

ایمان

سنت

اعتقاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم تیر 1392ساعت 11:22  توسط دلیجان حساب  |